c S
Vlada o gospodarskih temah 16.05.2019 13:17 Ljubljana, 16. maja (STA) - Vlada je v odločbi delno ugodila zahtevi za dostop do forenzične revizije glede zemljišča nekdanje tovarne KLI Logatec, ki ga je prodala DUTB. Na Občino Lukovica je prenesla tri nepremičnine, ki jih bo občina uredila v okviru priprave turistične poti po delu trase nekdanje železniške proge Preserje-Borovnica.

Vlada je izdala odločbo o delnem dostopu do informacije javnega značaja glede zahteve za dostop do poročila o forenzični reviziji, ki jo je izdelala družba Ernst & Young. Prosilec je pri ministrstvu za finance vložil zahtevo za posredovanje informacij javnega značaja, in sicer za posredovanje poročila o forenzični reviziji, ki jo je v zvezi s prodajo zemljišč, povezanih s KLI Logatec, izdelala omenjena družba. Poročilo sicer predstavlja poslovno skrivnost DUTB, a je zaradi prevladujočega javnega interesa za razkritje dela dokumenta zahtevi za posredovanje delno ugodeno.

Vlada je na Občino Borovnica brezplačno prenesla tri nepremičnine, dve v katastrski občini Breg in eno v katastrski občini Zabočevo, ki so v državni lasti in v upravljanju ministrstva za infrastrukturo. Država nepremičnine na občino prenaša, ker bo občina po načrtih odsek opuščene trase železniške proge Preserje-Borovnica uredila v rekreacijsko turistično pot. Občina bo obnovila strešno kritino, napušče in žlebove, stavbno pohištvo, zunanje in notranje omete železniške čuvajnice 666, uredila počivališče, namestila mizo in klop, odstranila odvečno vegetacijo, z nasutjem utrdila teren in postavila spominsko obeležje, uredila del ceste, kjer je promet dovoljen z motornimi vozli, preostali del površin pa hortikulturno uredila.

Vlada je zaradi sprememb v kadrovski sestavi ministrstva za finance, Geodetske uprave RS in ministrstva za infrastrukturo prilagodila sestavo projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin - namesto Irene Popovič je kot predstavnico finančnega ministrstva imenovala Petro Brus, namesto Antona Kupica kot predstavnika okoljskega ministrstva Tomaža Petka, Darjo Kocjan pa bo kot članica infrastrukturnega ministrstva nadomestila Anita Goršek.

Po zaključku izvajanja zakona o razvojni podpori Pomurju, torej po 31. decembru letos, bo pomurska regija obravnavana v skladu s sistemskim zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja enako kot vse druge razvojne regije. V primeru še nadaljnje visoke stopnje brezposelnosti v pomurski regiji bo vlada pripravila nov program razvojnih spodbud za to območje. "Trenutno ne kaže, da bi bilo to potrebno niti v Pomurski razvojni regiji niti ne kje drugje v Sloveniji," je vlada zapisala o odgovoru na poslansko vprašanje Franca Breznika.

Vlada je Petro Brus s 1. junijem za pet let imenovala za generalno direktorico direktorata za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov na finančnem ministrstvu.

Ministrski zbor se je seznanil z odstopno izjavo Andraža Legata z mesta direktorja Zavoda za gradbeništvo Slovenije in soglašal z imenovanjem Aleša Žnidariča na ta položaj; Legatu bo mandat potekel z 22. majem, Žnidarič bo petletni mandat nastopil dan kasneje.