c S
Parlamentarni odbor zavrnil priporočilo v zvezi z enotnim plačnim sistemom 16.05.2019 07:29 Ljubljana, 15. maja (STA) - Odbor DZ za notranje zadeve na današnji seji ni podprl priporočila SDS, po katerem bi DZ pozval vlado, naj v treh mesecih pripravi analizo enotnega plačnega sistema javnega sektorja in predloge ukrepov, tudi z možnostjo izločitve zaposlenih v zdravstvu in vojski iz sistema. Zoper priporočilo se je izrekel tudi minister za javno upravo Rudi Medved.

Poslanci SDS so se tudi podpisali pod zahtevo za sklic seje odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. V obrazložitvi zahteve je Jelka Godec opozorila, da enotni plačni sistem javnega sektorja povzroča nezadovoljstvo, zlasti pri nagrajevanju zaposlenih, ki so produktivnejši in bolj obremenjeni. Po njenih besedah je največ teh težav v zdravstvu in obrambi.

"Zdajšnji plačni sistem je treba preveriti in prevetriti z vidika vzdržnosti in konsistentnosti," je poudarila ter se zavzela za vzpostavitev ustreznih razmerij med plačnimi razredi in za zagotovitev nagrajevanja javnih uslužbencev, ki delajo bolje in več. Dodala je, da specifične naloge zaposlenih v zdravstvu in pripadnikov Slovenske vojske (SV) niso pravilno ovrednotene.

Minister je pojasnil, da je vlada na današnji dopisni seji sprejela mnenje, da priporočilo SDS ni potrebno. Po njegovih besedah je analiza enotnega plačnega sistema praktično že nared in jo bo vlada obravnavala v začetku junija. "Dodatna analiza je zato nepotrebna in bi zgolj upočasnila pripravo sprememb," je dodal Medved.

Kot je dejal, aktivnosti za odpravo anomalij oziroma izboljšanje plačnega sistema že tečejo in jih je vlada dogovorila v okviru socialnega dialoga z reprezentativnimi sindikati. Spomnil je, da se je vlada decembra lani s sindikati dogovorila za analizo kariernega napredovanja kot enega najpomembnejših delov plačnega sistema.

"Ne drži, da aktualni plačni sistem nima mehanizmov za nagrajevanje delovne uspešnosti, res pa je, da je treba sistem v zvezi s tem nadgraditi," je poudaril minister. Po njegovi oceni izstop posameznih poklicnih skupin ali delov javnega sektorja iz plačnega sistema ni zagotovilo, da se bo s tem ustrezneje uredilo nagrajevanje zaposlenih, lahko pa bi prišlo do razpada sistema.

Opozoril je, da bi se v tem primeru masa sredstev za plače v javnem sektorju še povečala, saj bi vse poklicne skupine na poti k samostojnemu urejanju plač pričakovale in uveljavljale višje vrednotenje svojega dela. Dodal je, da je ustreznejše nagrajevanje boljših in bolj obremenjenih javnih uslužbencev možno doseči v okviru enotnega plačnega sistema.

Tudi minister za zdravje Aleš Šabeder je pojasnil, da na ministrstvu ne podpirajo predloga o izstopu zdravnikov iz plačnega sistema, "ker ima lahko takšno dejanje nepredvidene posledice in lahko sproži plaz izstopa še drugih poklicnih skupin".

Janja Sluga (SMC) je podvomila v iskrenost priporočila SDS, saj po njenih besedah izpostavlja zaposlene v zdravstvu oziroma zdravnike in pripadnike SV, pozablja pa na vse druge poklicne skupine. Skupaj s strankarskim kolegom Janijem Möderndorferjem se je izrekla proti izstopu posameznih poklicnih skupin iz plačnega sistema in opozorila, da v zdravstvu le zdravniki zahtevajo izstop.

"Anomalije v plačnem sistemu so, treba jih je odpraviti," je pozvala Bojana Muršič (SD) in se strinjala s stališčem ministra Medveda, da izstop posameznih poklicnih skupin ni prava pot. Po njenih besedah ni možno pričakovati, da bi se zaradi izstopa zdravnikov iz plačnega sistema skrajšale čakalne dobe ali da bi se zaradi izstopa pripadnikov SV izboljšala pripravljenost vojske.

Blaž Pavlin (NSi) je pritrdil oceni, da ima plačni sistem vrsto anomalij, ki so posledica enačenja povsem različnih skupin javnih uslužbencev. V imenu svoje poslanske skupine se je zavzel za dopolnitev priporočila SDS na način, da bi DZ pozval vlado, naj preuči možnost preoblikovanja enotnega plačnega sistema v pet samostojnih plačnih sistemov oziroma skupin.

V eni od njih bi bili po predlogu NSi zaposleni v vzgoji, izobraževanju in športu, v drugi zaposleni v zdravstvu in socialnem varstvu, v tretji zaposleni v državni upravi, upravah lokalnih skupnosti in drugih državnih organih, v četrti pripadniki SV, policisti in gasilci, v peti pa zaposleni na spremljajočih delovnih mestih.

Po skoraj petih urah razprave je parlamentarni odbor priporočilo SDS v zvezi z enotnim plačnim sistemov javnega sektorja zavrnil s šestimi glasovi za in devetimi proti. Brez podpre odbora je ostalo tudi dopolnilo NSi. Zanj je glasovalo pet poslancev, proti pa jih je bilo devet.