c S
Odbor DZ prekinil razpravo o problematiki javnih naročil kmetijskega ministrstva v preteklem mandatu 15.05.2019 15:19 Ljubljana, 15. maja (STA) - Odbor DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes na predlog poslancev SDS začel obravnavati problematiko javnih naročil na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ko ga je vodil Dejan Židan. Poslanci SDS si med drugim želijo revizije javnih naročil s področja uporabe travnikov in gensko spremenjenih rastlin.

Odbor je sejo prekinil, ker je bil prostor, v katerem so bili, zaseden, sejo pa bo nadaljeval v prihodnjih dneh.

Kot je v imenu predlagateljev pojasnila Anja Bah Žibert, je ministrstvo leta 2017 objavilo javno naročilo analizo uporabe travnikov za potrebe ocene zalog ogljika na travinju, nanj sta se prijavila dva ponudnika, naročilo je dobil cenovno najugodnejši ponudnik, ki je sicer ponudil za okoli 20 odstotkov višjo ceno od ocenjene vrednosti. Nenavadno oz. sporno se jim zdi, da je bil izbrani ponudnik Zavod študentska praksa Maribor registriran za dejavnost pomoči pri iskanju zaposlitve, do takrat ni imel ne prihodkov ali zaposlenih, po zaključku posla pa je bil izbrisan iz sodnega registra.

Ob tem se je vprašala, zakaj se na razpis niso prijavile kompetentne institucije, kot so npr. Kmetijsko gozdarsko zbornica Slovenije, Kmetijski inštitut Slovenije ali biotehniška fakulteta, ali zakaj npr. ankete ni opravilo samo ministrstvo, saj so morali kmetje le odgovoriti na nekaj preprostih vprašanj. Če bi ministrstvo samo najelo pet študentov, bi anketo izvedli enkrat hitreje, je izračunala poslanka, ki verjame, da tudi ne bi potrebovali projektne skupine.

"Sprašujem se, zakaj in kakšna javna naročila se mi gremo," se je vprašala in dodala: "Res ne vem, ampak ... Kdo je tukaj nor?" Sprašuje se tudi, kaj se dogaja z javnimi razpisi na splošno, da se na njih ne prijavljajo kompetentne inštitucije.

Poslance SDS so zmotili tudi študija ocene posledic za omejitev ali prepoved pridelave gensko spremenjenih rastlin ter analiza in ocena posledic za omejitev ali prepoved pridelave gensko spremenjenih rastlin, ki ju je opravil Zavod inkubator idej, registriran za organiziranje razstav oz. sejmov, ki v času pridobitve posla ni imelo zaposlenih. Nenavadna se jim zdita naslova analiz, pa nenavadno podobno je tudi število strani dokumentov, ki je enako.

Tako odboru predlagajo, naj računskemu sodišču predlaga revizijo omenjenih javnih naročil, poleg tega bi ministrstvo za kmetijstvo pozvali k pripravi poročila o opravljeni analizi in študiji glede posledic za omejitev ali prepoved gensko spremenjenih rastlin in ga v enem mesecu predstavi odboru.

Državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Tanja Strniša je članom odbora predstavila pomen in potrebo omenjenih analiz oz. študij. Podjetji sta izpolnjevali pogoje za prijavo po zakonu o javnem naročanju, kar se tiče kadrovske zasedbe, pa zakon dovoljuje podizvajalce. To je po njenih pojasnilih kar pogosta praksa pri javnih naročili, ne le omenjenih. Ministrstvo je sicer zahtevalo strokovno projektno komisijo.

O podobnosti drugih dveh javnih naročil, je odgovorila, da se je v prvi ocenjevalo razloge za prepoved predelave gensko spremenjenih organizmom, druga pa je dopolnjevala prvo, v njej se je pogledalo pravne ureditve v drugih državah in kako bo to vplivalo na konkurenčnost naši kmetij. Slovenija je namreč kot država izrazito nenaklonjena pridelavi gensko spremenjenih organizmov, s študijami so želeli dobiti argumente za to.

Strniša, ki je tudi obžalovala, da se na javne razpise ne prijavljajo institucije, ki so bile omenjene, sicer podpira predlog SDS za revizijo: "Če je dvom, je prav, da se to razčisti."

Da računsko sodišče opravi revizijo, se strinja tudi nekdanji kmetijski minister Židan, zdaj predsednik DZ. To, da se na razpise prijavlja premalo ponudnikov, moti tudi njega, nekateri podatki namreč kažejo, da se na tretjino javnih razpisov, splošno gledano, prijavi samo en ponudnik, in če to drži, so potrebne spremembe.

"To pomeni težave," je ocenil in menil, da bo morda ravno ta razprava pokazala, da je morda na področju javnih naročil potrebna kakšna sprememba. Na razpisih se pojavljajo subjekti, ki so legitimni in zadovoljijo pogoje, kot jih določa zakon. Tovrstna javna naročila v resnici potencirajo prekarno delo, je še poudaril Židan, ki je ocenil, da bo revizija mogoče imela učinek ne le na naročanje na kmetijskem področju, ampak tudi na ravni celotne države.