c S
Plača za marec v mesečni in letni primerjavi višja 15.05.2019 13:06 Ljubljana, 15. maja (STA) - Povprečna bruto plača za marec je dosegla 1752,34 evra. V primerjavi s plačo za februar je bila nominalno višja za 2,2 odstotka, realno za 1,5 odstotka. V primerjavi s plačo za marec lani pa je bila nominalno višja za 4,9 odstotka, realno pa za 3,2 odstotka, je danes sporočili statistični urad.

Povprečna neto plača za marec je bila medtem pri 1128,15 evra. Od neto plače za februar je bila višja nominalno za 1,8 odstotka, realno pa za 1,1 odstotka. V letni primerjavi je bila tudi ta višja, in sicer nominalno za 4,2 odstotka, realno pa za 2,6 odstotka.

Povprečna neto plača za marec se je v primerjavi s plačo za februar v javnem sektorju zvišala za 2,8 odstotka (od tega v sektorju država za 0,3 odstotka), v zasebnem pa za 1,3 odstotka.

Povprečna neto plača je bila v mesečni primerjavi višja v večini dejavnosti. Najbolj se je zvišala v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, najbolj znižala pa v predelovalnih dejavnostih.

Pregled podatkov po statističnih regijah pokaže, da je bila povprečna mesečna neto plača za obdobje od januarja do marca v vseh statističnih regijah višja od neto plače za isto obdobje v letu 2018. Najizraziteje se je v tem obdobju zvišala v statistični regiji jugovzhodna Slovenija, in sicer za 5,3 odstotka.