c S
Skupina Triglav v četrtletju z osemodstotno rastjo premij in dobička 15.05.2019 09:21 Ljubljana, 15. maja (STA) - Skupina Triglav je v prvih treh mesecih letos zbrala 317 milijonov evrov bruto premij, kar je osem odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Konsolidiran dobiček pred davki se je prav tako okrepil za osem odstotkov in je dosegel 29,9 milijona evrov. Skupina je potrdila napoved za celotno leto in nadaljuje z izvajanjem strategije rasti in razvoja.

Rast premije skupine je bila na večini trgov nad rastjo celotnega trga. V Sloveniji, kjer skupina zbere 76 odstotkov konsolidirane premije, je bila premijska rast v povprečju šestodstotna, na trgih zunaj države pa 10-odstotna, so danes sporočili iz Zavarovalnice Triglav.

Skupina je dosegla rast premije vseh vrst premoženjskih zavarovanj, rast celotnega segmenta pa je bila devetodstotna. V segmentu življenjskih in pokojninskih zavarovanj se je premija znižala za dva odstotka, in sicer predvsem zaradi nižjega obsega enkratne zavarovalne premije. Premije zdravstvenih zavarovanj so se medtem povečale za 20 odstotkov.

Obračunani kosmati zneski škod skupine so bili na letni ravni nižji za tri odstotke in so dosegli 166 milijonov evrov. Množični škodni dogodki nanje niso imeli bistvenega vpliva, so pojasnili v zavarovalnici. Čisti odhodki za škode so bili na pričakovani ravni in so se v letni primerjavi okrepili za šest odstotkov.

Hčerinska družba za upravljanje Triglav Skladi je ob koncu prvega četrtletja povečala obseg sredstev v upravljanju, na kar so vplivale razmere na kapitalskih trgih in neto prilivi. V vzajemnih skladih je upravljala 662 milijonov evrov čiste vrednosti sredstev, kar je devet odstotkov več kot ob koncu leta 2018. Sredstva individualnega upravljanja premoženja je povečala za 20 odstotkov na 60 milijonov evrov.

Skupina je ob koncu marca razpolagala s 3,2 milijarde evrov finančnih naložb. Njihovi donosi - brez donosov naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje - so znašali 33,5 milijona evrov, na njihovo povečanje v letni primerjavi pa so vplivali višji neto dobički od prodaje finančnih sredstev in višji neto prihodki od spremembe poštene vrednosti.

Predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je s temi rezultati zadovoljen. "Z ekipo preko 5000 sodelavk in sodelavcev sledimo začrtani strategiji in razvijamo Triglav v smeri sodobne, inovativne in dinamične zavarovalno-finančne skupine, ki ostaja čvrsto na vodilnem mestu v Sloveniji in širše v regiji," je zapisal v sporočilu za javnost.