c S
Neto čisti dobiček lani izkazale vse regije 15.05.2019 07:07 Krško/Kranj/Koper/Maribor/Celje/Murska Sobota/Nova Gorica/Ljubljana, 14. maja (STA) - Neto čisti dobiček so lani izkazale vse slovenske regije, največ družbe iz osrednjeslovenske, jugovzhodne in gorenjske regije, slednja ga edina med temi tremi lani ni izboljšala. K povečanju neto čistega dobička so najbolj prispevale družbe iz osrednjeslovenske, obalno-kraške in jugovzhodne Slovenije, kažejo podatki Ajpesa.

Najbolj razvita med regijami je bila osrednjeslovenska regija. V tej je bilo 43,1 odstotka vseh družb, ki so imele 37,9 odstotka vseh zaposlenih ter ustvarile 46,5 odstotka vseh prihodkov in 37,2 odstotka čistih prihodkov od prodaje na tujem trgu.

Pomembni regiji sta bili še podravska in savinjska regija. V podravski regiji je bilo 12,4 odstotka vseh družb s 13,6 odstotka vseh zaposlenih, ki so ustvarile 9,5 odstotka vseh prihodkov in 10 odstotkov vseh čistih prihodkov od prodaje na tujem trgu. V savinjski regiji pa je bilo 9,9 odstotka vseh družb, ki so imele 12,3 odstotka vseh zaposlenih, dosegle 9,7 odstotka vseh prihodkov in 9,4 odstotka vseh čistih prihodkov od prodaje na tujem trgu.

Število zaposlenih se je najbolj povečalo v osrednjeslovenski regiji, in sicer za 11.597 delavcev, podravski regiji (za 3739 delavcev), savinjski regiji (za 3117 delavcev) in v gorenjski regiji (za 2845 delavcev).

Najmanjši med regijami sta bili zasavska z 1,5 odstotka in primorsko-notranjska z 1,7 odstotka vseh družb. Deleža zaposlenih in prihodkov sta bila pri družbah obeh regij manjša od dveh odstotkov.

Sledil strnjen pregled glavnih elementov poslovanja podjetij po regijah v letu 2018.

Osrednjeslovenska regija

V tej strukturno najpomembnejši regiji je lani 28.736 gospodarskih družb, ki so oddale poročila Ajpesu, ustvarilo 46,85 milijarde evrov prihodkov. 19.070 dobičkonosnih družb je poročalo o skupno 2,44 milijarde evrov čistega dobička, 8717 družb z izgubo pa o 363,4 milijona evrov čiste izgube. Neto čisti dobiček regije se je tako ustavil pri 2,07 milijarde evrov, potem ko ga je bilo predlani malenkost manj kot 1,50 milijarde evrov. Nekaj manj kot 191.000 zaposlenih je ustvarilo 9,23 milijarde evrov neto dodane vrednosti, ker je 10 odstotkov več kot v letu 2017. Neto dodana vrednost na zaposlenega je dosegla 48.340 evrov in tako presegla državno povprečje, ki je bilo pri 44.415 evrih.

Podravska regija

V Podravju je 8300 gospodarskih družb, ki so oddale letno poročilo, lani ustvarilo dobrih 9,56 milijarde evrov prihodkov, kar je devet odstotkov več kot v letu 2017. Nekaj več kot 2100 družb z izgubo je lani skupaj pridelalo skoraj 101 milijon evrov izgube; medtem ko je nekaj manj kot 5900 dobičkonosnih družb skupaj ustvarilo skoraj 372 milijonov evrov čistega dobička. To je predvsem po zaslugi velikih podjetij naneslo 271 milijonov evrov neto čistega dobička; predlani je bila ta številka pri 297,3 milijona evrov. Neto dodana vrednost v regiji, ki jo je ustvarilo nekaj več kot 68.300 zaposlenih, je zrasla za sedem odstotkov na 2,38 milijarde evrov. Neto dodana vrednost na zaposlenega je dosegla 34.832 evrov, kar je precej manj od državnega povprečja.

Savinjska regija

V savinjski regiji je poročila za lani oddalo 6581 gospodarskih družb, ki so lani ustvarile 9,78 milijarde evrov prihodkov. 4643 družb z dobičkom je ustvarilo 548,8 milijona evrov čistega dobička, 1700 družb z izgubo pa nekaj več kot 256 milijonov evrov čiste izgube. Neto čisti dobiček je tako dosegel 292,7 milijona evrov, potem ko je bil predlani pri 428,5 milijona evrov. Neto dodana vrednost, ki jo je ustvarilo nekaj več kot 51.100 zaposlenih, je narasla za štiri odstotke na 2,72 milijarde evrov. Neto dodana vrednost na zaposlenega je dosegla 37.486 evrov in bila s tem precej pod državnim povprečjem.

Gorenjska regija

Gospodarske družbe v gorenjski regij so prihodke povečale za devet odstotkov na 7,21 milijarde evrov, poslovno leto pa zaključile z neto čistim dobičkom v višini nekaj manj kot 324 milijonov evrov, kar je štiri odstotke manj kot let pred tem. Od tega je 4012 dobičkonosnih družb poročalo o 392,3 milijona evrov čistega dobička, 1472 družb z izgubo pa o 68,6 milijona evrov čiste izgube. Družbe so zaposlovale 45.873 oseb, ustvarjena neto dodana vrednost je porasla za osem odstotkov na 1,96 milijarde evrov. Neto dodana vrednost na zaposlenega je dosegla 42.801 evrov in bila s tem blizu povprečja za celotno državo.

Jugovzhodna Slovenija

Gospodarske družbe v jugovzhodni Sloveniji so pridelale nekaj več kot 6,93 milijarde evrov prihodkov - največ s predelovalnimi dejavnostmi ter ob močni usmerjenosti v izvoz - in s tem primerljivi predlanski izid presegle za desetino. Zrasel je tudi neto čisti dobiček, ki je dosegel malenkost manj kot 442 milijonov evrov in je predlanski izid presegel za 17 odstotkov. 1959 družb z dobičkom je ustvarilo 458,3 milijona evrov čistega dobička, 586 družb z izgubo pa je pridelalo 16,4 milijona evrov čiste izgube. 31.732 zaposlenih oseb je neto dodano vrednost povečalo za 10 odstotkov na 1,74 milijarde evrov. Neto dodana vrednost na zaposlenega je znašala 55.000 evrov, kar je med regijami najbolj presegalo državno povprečje.

Obalno-kraška regija

Za podjetji v obalno-kraški regiji je najuspešnejše poslovno leto v dolgem času. Število zaposlenih se je tako v 4963 družbah iz regije, ki so Ajpesu sporočila lansko poslovanje, glede na leto 2017 povečalo za šest odstotkov na 22.472, neto čisti dobiček gospodarskih družb pa celo za 60 odstotkov na 203,1 milijona evrov. O čistem dobičku je poročalo 3115 družb, skupaj pa je dosegel 266,1 milijona evrov. Izgubo je medtem prijavilo 1722 družb, dosegla pa je 63 milijonov evrov. Neto dodana vrednost družb v regiji je prvič presegla milijardo evrov in se ob 12-odstotni medletni rasti ustavila pri 1,04 milijarde evrov. Povprečna neto dodana vrednost na zaposlenega je pri tem dosegla 46.338 evrov, kar je nekoliko boljše od državnega povprečja.

Goriška regija

Goriška oz. severnoprimorska regija je v letu 2018 zabeležila nekoliko nižji neto čisti dobiček kot v letu 2017. Ob 4,07 milijarde evrov prihodkov je dosegel 207,3 milijona evrov, potem ko je bil v letu 2017 pri 222,5 milijona evrov. O čistem dobičku je poročalo 2205 podjetij, skupni dobiček pa se je ustavil pri 229,4 milijona evrov. O izgubi je medtem poročalo 909 družb, skupna izguba pa se je ustavila pri 22,1 milijona evrov. V 3179 gospodarskih družbah, ki so Ajpesu poročale o poslovanju, je bilo lani zaposlenih 24.621 delavcev. Dodana vrednost na zaposlenega je dosegla 41.160 evrov, skupna neto dodana vrednost pa je narasla za šest odstotkov na 1,01 milijarde evrov.

Pomurska regija

Rezultati za pomursko gospodarstvo so bili rekordni. Neto čisti dobiček se je povečal najbolj v državi in je dosegel rekordno vrednost, to je 99,6 milijona evrov, kar je dve tretjini več kot leta 2017. 1284 dobičkonosnih družb je ustvarilo 122,7 milijona evrov skupnega čistega dobička, 500 družb z izgubo pa je poročalo o skupni izgubi v višini 23,1 milijona evrov. Skupni prihodki 1856 družb, ki so poročale o poslovanju, so znašali 2,74 milijarde evrov, to je 11 odstotkov več kot leto prej, število zaposlenih je doseglo 16.471. Neto dodana vrednost se je povečala za 15 odstotkov in je dosegla 581,9 milijona evrov oziroma 15 odstotkov več kot leto prej, neto dodana vrednost na zaposlenega je bila pri 35.326 evrov.

Posavska regija

Gospodarske družbe Posavja, o lanskem poslovanju jih je poročalo 1495, so lani ustvarile 4,2 milijarde evrov prihodkov, kar je tri odstotke več kot predlani. Hkrati so ustvarile 101,5 milijona evrov neto čistega dobička in s tem primerljivi predlanski izid presegle za 29 odstotkov. 982 družb, ki je poročalo o dobičku, je skupaj ustvarilo pozitivni poslovni izid v višini nekaj manj kot 111 milijonov evrov, 426 družb z izgubo pa je pridelalo 9,4 milijona evrov izgube. Lani so posavske gospodarske družbe ustvarile 535 milijonov evrov neto dodane vrednosti, kar je za desetino več kot predlani. Neto dodana vrednost na zaposlenega - podjetja so skupaj zaposlovala 11.773 ljudi - je dosegla 45.446 evrov.

Koroška regija

Na Koroškem so lani glede na oddana letna poročila našteli 1256 gospodarskih družb. Skupaj so ustvarile 2,1 milijarde evrov prihodkov. Njihov neto čisti dobiček je znašal 80,1 milijona evrov, potem ko je bil v letu dni pred tem na ravni 91,2 milijona evrov. Velika večina, 959 podjetij, je poročalo o čistem dobičku, ki je skupaj dosegel 99,1 milijona evrov. Skupna izguba v 254 družbah z negativnim poslovnim izidom se je ustavila pri nekaj več kot 19 milijonih evrov. Skupno 13.168 zaposlenih je ustvarilo 526,9 milijona evrov neto dodane vrednosti, kar je bilo šest odstotkov več kot v letu 2017. Neto dodana vrednost na zaposlenega se je ustavila pri 40.012 evrih.

Primorsko-notranjska regija

1135 gospodarskih družb primorsko-notranjske regije je lansko leto sklenilo z 1,4 milijarde evrov prihodkov. Neto čisti dobiček jim je uspelo s predlanskih 54,1 milijona evrov zvišati na 66,6 milijona evrov. 785 dobičkonosnih podjetij je skupno ustvarilo 71,6 milijona evrov skupnega čistega dobička, 316 družb z izgubo pa malenkost manj kot pet milijonov evrov skupne čiste izgube. 8672 zaposlenih je ustvarilo neto dodano vrednost v višini 345,8 milijona evrov, kar je 13 odstotkov več kot predlani. Neto dodana vrednost na zaposlenega se je ustavila pri 39.870 evrih.

Zasavska regija

Zasavska regija je imela v letu 2018 najmanjši, le 1,5-odstoten delež gospodarskih družb v Sloveniji, ki so oddale letna poročila Ajpesu. Skupaj je 1027 tamkajšnjih podjetij vknjižilo 940,7 milijona evrov prihodkov. Neto čisti dobiček je pri tem nanesel 35,6 milijona evrov (leto dni pred tem 36,4 milijona evrov). 684 družb z dobičkom je skupaj ustvarilo pozitiven čisti poslovni izid v višini 43,8 milijona evrov, 314 družb z izgubo pa skupno čisto izgubo v višini 8,2 milijona evrov. 7247 zaposlenih je ustvarilo neto dodano vrednost v višini 276,6 milijona evrov, kar je štiri odstotke več kot v letu 2017. Neto dodana vrednost na zaposlenega se je ustavila precej pod državnim povprečjem pri 38.161 evrih.