c S
Svet EU danes predvsem o reformi skupne kmetijske politike 15.05.2019 07:07 Bruselj, 14. maja (STA) - Ministri EU, pristojni za kmetijstvo in ribištvo, so se danes sestali na rednem zasedanju Sveta EU. V ospredju je bila razprava o zakonodajnem paketu reforme skupne kmetijske politike, in sicer o novem izvedbenem modelu. Slovenska ministrica Aleksandra Pivec je izpostavila pomen pomoči pri vzpostavitvi sistemov za izvajanje novega modela.

Novi izvedbeni model je bistvena sprememba reformnih predlogov za skupno kmetijsko politiko (SKP) po letu 2020. Gre za strateško delovanje držav članic, ki bodo morale za izvajanje SKP pripraviti strateški načrt, v katerem bodo zajeti ukrepi, ki se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), so sporočili z ministrstva.

Pivčeva je v razpravi dejala, da novi izvedbeni model predstavlja bistveno spremembo reformnih predlogov za SKP po letu 2020, zato je pomembno, da bo Evropska komisija državam članicam nudila pomoč pri vzpostavitvi novih sistemov za izvajanje.

"Slovenija izpostavlja, da so v strateških načrtih opredeljene tudi dodatne vsebine, ki jih trenutni programi razvoja podeželja ne obsegajo, zato v tem smislu novi model ne prinaša poenostavitev. Zakonodaja mora omogočati tudi dovolj prožnosti," je dejala.

Izpostavila je tudi pomen načela subsidiarnosti. "Za Slovenijo je to izredno pomembno, saj so med posameznimi državami članicami velike razlike. Slovensko kmetijstvo je zaradi naravnih danosti še posebej specifično," je dodala.

Ministri so danes obravnavali tudi skupno izjavo glede prihodnjega Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 2021-2027, ki so jo podale Francija, Italija in Španija. Slovenija v okviru prihodnjega sklada podpira poenostavitev izvajanja, kar bi pospešilo črpanje sredstev, ter v tem smislu tudi izogibanje nepotrebnim administrativnim bremenom.

"Za Slovenijo je posebnega pomena mali priobalni ribolov, saj plovila za mali priobalni ribolov predstavljajo več kot 90 odstotkov slovenske ribiške flote. Mali priobalni ribolov je poleg tega del tradicije, ki je neposredno prepletena z življenjem evropskih obalnih skupnosti in mnogih družin," je poudarila Pivčeva.

Na današnjem zasedanju je Evropska komisija predstavila tudi osnutek dolgoročne strategije EU za podnebne spremembe do leta 2050, ki jo je poimenovala Čist planet za vse, za uspešno, moderno, konkurenčno in podnebno nevtralno gospodarstvo do leta 2050.

Dokument vključuje predstavitev osmih scenarijev za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov od 80 do 100 odstotkov do leta 2050. Komisija z dokumentom ne želi spreminjati ciljev EU in držav članic do leta 2030, poziva pa k doseganju ničelnih stopenj neto emisij v 2050 in h krepitvi vloge EU kot glavne sile v okviru zavez iz Pariškega sporazuma.

Spodbujanje ukrepov za blaženje posledic podnebnih sprememb poleg prilagajanja nanje je ključnega pomena tudi za slovensko kmetijstvo in ena od prioritet pri načrtovanju ukrepov skupne kmetijske politike, so poudarili na ministrstvu.

"Kmetijstvo bo lahko imelo v procesu prehoda v krožno gospodarstvo pomembno nalogo in potencial za prispevanje k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov iz drugih sektorjev, vendar ne na račun količine in kakovosti doma pridelane hrane," je poudarila Pivčeva.