c S
V gorenjskem gospodarstvu se nadaljujejo pozitivni trendi 15.05.2019 08:34 Kranj, 15. maja (STA) - Gospodarske družbe na Gorenjskem so lani beležile nadaljnjo rast prihodkov, neto čisti dobiček pa se je nekoliko zmanjšal. To je predvsem posledica izgube v nekaterih večjih podjetjih iz prometne in predelovalne dejavnosti. Sicer pa Gorenjska še naprej ostaja regija z najnižjo stopnjo brezposelnosti in s precejšnjih pomanjkanjem delovne sile.

5600 gorenjskih gospodarskih družb, ki so Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) poročale o lanskem poslovanju, je s skoraj 46.000 zaposlenimi lani ustvarilo 7,21 milijarde prihodkov in nekaj manj kot 324 milijonov evrov neto čistega dobička. Kot je na torkovi novinarski konferenci povedala vodja kranjske izpostave Ajpesa Zdenka Kajdiž, se v gorenjskem gospodarstvu nadaljujejo pozitivni trendi.

"Rastejo število zaposlenih, sredstva gospodarskih družb, njihov kapital in skupni prihodki. Neto čisti dobiček pa je bil lani za skoraj štiri odstotke nižji kot leto pred tem, kar pa še vedno ni hudo velik upad," je ocenila Kajdiževa in dodala, da je na padec skupnega dobička vplivala predvsem izguba nekaterih večjih podjetij. 14 podjetij je namreč ustvarilo izgubo višjo od pol milijona evrov.

Lani je sicer izgubo zabeležila več kot četrtina gorenjskih podjetij. Te družbe, ki so skupaj ustvarile blizu 69 milijona evrov izgube, so zaposlovale 12,5 odstotka vseh zaposlenih. Obseg izgub pa se je lani v primerjavi z letom 2017 povečal skoraj za polovico. Največ izgube so ustvarila nekatera cerkljanska in jeseniška podjetja iz dejavnosti prometa in skladiščenja ter iz predelovalne dejavnosti.

Kljub rasti izgube je Gorenjska lani še vedno beležila skoraj 324 milijonov evrov neto čistega dobička, saj so družbe, ki so poslovale z dobičkom, ustvarile 392 milijonov evrov dobička, kar je za tri odstotke več kot leto pred tem. Po podatku o neto čistem dobičku je bila Gorenjska lani med slovenskimi regijami uvrščena na tretje mesto in je od leta 2017 pridobila eno mesto.

Velik strošek med odhodki podjetij predstavlja strošek plač. Povprečna mesečna bruto plača je bila lani na Gorenjskem za 34 evrov višja od slovenskega povprečja in za 59 evrov višja od plače v letu 2017. Povprečna mesečna bruto plača na Gorenjskem je znašala 1686 evrov. Ob tem velja, da je v Cerkljah povprečna plača znašala kar 2613 evrov, v Bohinju pa zgolj 1345 evrov.

Kljub višjim plačam imajo delodajalci na Gorenjskem velike težave z iskanjem delovne sile. "Zaradi pomanjkanja kakovostne delovne sile uvažamo predvsem delavce iz drugih držav bivše Jugoslavije," je povedal direktor kranjske območne službe Zavoda RS za zaposlovanje Drago Perc in dodal, da praktično vsi, ki so prijavljeni v evidenco brezposelnih in zmožni ter pripravljeni delati, hitro dobijo zaposlitev.

Stopnja registrirane brezposelnosti je s 5,6 odstotka na Gorenjskem najnižja v državi, kjer je februarja znašala 8,4 odstotka. V letu dni se je brezposelnost na Gorenjskem znižala še za pol odstotne točke. Večina tistih, ki se prijavijo v evidenco brezposelnih, v roku petih mesecev dobi zaposlitev.

Najpogosteje med brezposelnimi ostajajo starejši od 50 let. "Vendar tudi osebe, starejše od 50 ali celo 60 let delodajalci v zadnjih letih zaposlujejo, problem pa je, ali so za delo sposobni, saj dostikrat zgodi, da ne opravijo zdravniškega pregleda," je izpostavil Perc.