c S
Državni svet o zakonskem predlogu za ureditev problematike posojil v švicarskih frankih 15.05.2019 07:24 Ljubljana, 15. maja (STA) - Državni svetniki bodo na današnji seji med drugim odločali o sprejemu predloga zakona o razmerjih med dajalci kreditov in kreditojemalci glede posojil v švicarskih frankih, s katerim naj bi sistemsko naslovili problematiko posojil v tej valuti. Državni svet pobudo prevzema ob nenaklonjenosti vlade tovrstnim ukrepom.

Zakonodajno pobudo je predsednik državnega sveta Alojz Kovšca napovedal pred nekaj več kot dvema mesecema. Izpostavil je neustrezno ravnanje Banke Slovenije kot regulatorja v času, ko je bilo odobravanje posojil v frankih na vrhuncu, dosedanje nasprotovanje vlade sistemskemu reševanju problematike in veliko število tožb proti bankam na sodiščih, ki bremenijo sodni sistem. Zato je opozoril, da se lahko država, če ne bo podprla reševanja na zakonodajni ravni, sooči s posledicami za javne finance.

Po napovedih iz vrst posojilojemalcev, katerih interese zastopa Združenje Frank, obstaja namreč precejšnja verjetnost, da bo zgodba končala na Evropskem sodišču za človekove pravice.

Stališče finančnega ministrstva in vlade je sicer še vedno odklonilno do sistemskih posegov v civilnopravna razmerja med posojilojemalci in bankami po zgledu nekaterih bližnjih držav, kot sta Hrvaška in Madžarska.

Posojila v frankih so banke, v največji meri tiste v tuji lasti, odobravale večinoma v obdobju med letoma 2004 in 2008, in so številne posojilojemalce zaradi občutne rasti tečaja franka, še posebej po odločitvi švicarske centralne banke januarja 2015, da ne bo več vzdrževala zgornje meje tečaja, pahnile v težak finančni položaj.

Posojilojemalci so proti bankam z argumentom neizpolnjene pojasnilne dolžnosti o tveganjih, povezanih s tovrstnimi krediti, in celo zavajanja sprožili številne sodne postopke za ugotovitev ničnosti posojilnih pogodb. Kljub zdaj že precej jasni sodni praksi Sodišča EU na tem področju praksa slovenskih sodišč ostaja različna, predvsem pa so postopki dolgotrajni in dragi.

Zato si v Združenju Frank še naprej prizadevajo za sprejem sistemskega zakona. Skupina poslancev je konec decembra 2017 v parlamentarni postopek že vložila zakonski predlog o konverziji posojil v frankih v evrske, ki so ga ob pomoči Inštituta za ustavno pravo pripravili v Združenju Frank, a je ta ob pomanjkanju politične volje obstal v proceduri in so ga prehitele predčasne volitve. Tokrat se bo videlo, če je morda politična volja med poslanci tega sklica drugačna.