c S
Leto 2018 podjetniško aktivno leto 14.05.2019 15:02 Ljubljana, 14. maja (STA) - Gospodarske družbe so lani ustvarile 4,2 milijarde evrov neto čistega dobička, kar je 16 odstotkov več kot predlani. Delež tega dobička v prihodkih družb je bil višji kot v prejšnjih letih z izjemo leta 2007, a so drugi kazalniki za lani ugodnejši od tistih za leto 2007. "Leto je bilo podjetniško aktivno," je dejala direktorica Ajpesa Mojca Kunšek.

Kot je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani povedal vodja sektorja za statistiko in informiranje Ajpesa Marjan Širaj, so družbe in podjetniki, ki so za lani oddali poslovna poročila, povečali tako število zaposlenih kot tudi prihodke, tudi na tujih trgih, prav tako so povečali neto dodano vrednost in neto čisti dobiček.

"Poslovanje slovenskega gospodarstva je bilo lani uspešno, po nekaterih kazalnikih celo najbolj v zadnjih nekaj letih. Opažamo pa, da se rast upočasnjuje in da dodana vrednost na zaposlenega ne raste dovolj za doseganje želenih rezultatov in najbolj razvitih članic EU," je orisal Širaj.

Lani je podatke oddalo 66.750 gospodarskih družb, kar je nekoliko manj kot predlani. Ustanovljenih je bilo devet odstotkov manj oz. okoli 3870 družb. Struktura je bila podobna, zmanjšal se je delež mikro družb, povečalo pa se je število majhnih družb. "Iz tega bi sklepali, da gospodarstvo nadaljuje z rastjo," je dejal.

Gospodarske družbe so lani število zaposlenih povečale za šest odstotkov, prihodki so se povečali za devet odstotkov na 100,85 milijarde evrov, odhodki za osem odstotkov na 95,92 milijarde evrov. Precej se je povečal delež kapitala v obveznostih do virov sredstev, ki je lani dosegel 48,6 odstotka.

Povprečna mesečna plača na zaposlenega v družbah je znašala 1652 evrov in je bila v primerjavi z letom 2017 realno višja za 2,4 odstotka. Medtem se je neto dodana vrednost na zaposlenega povečala za dva odstotka in dosegla 44.415 evrov. "Rast produktivnosti je bila nižja kot rast stroškov dela. In to kljub temu, da je bilo leto 2018 gospodarsko uspešno leto," je opozorila Mojca Kunšek.

Čeprav so podjetja ustvarila več dobička kot v letih prej, je njihova investicijska aktivnost ostala skromna. Še najbolj so se povečale naložbe v nepremičnine. "To pomeni, da Slovenci še vedno zelo radi vlagamo v nepremičnine," je menila Kunškova. Ob dobri pokritosti terjatev z obveznostmi je pomenljivo tudi, da je rast prostih denarnih sredstev lani dosegla 13 odstotkov.

Samostojni podjetniki so lani ustvarili 396,8 milijona evrov neto čistega dobička. Število predloženih poročil se je lani zmanjšalo, po Širajevih besedah je na to vplivalo povečano število samostojnih podjetnikov, ki so obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov, ki niso zavezani za predložitev poročila. Teh je bilo lani 38.233, predlani pa 33.189.

Letna poročila za leto 2018 je predložilo tudi 424 zadrug, kar je približno toliko kot predlani. Zaposlovale so 2863 delavcev in izkazale 5,29 milijona evrov neto čiste izgube, h kateri je največ prispevala mikro zadruga brez zaposlenih.