c S
Tovarna olja Gea družba z omejeno odgovornostjo 14.05.2019 13:14 Slovenska Bistrica, 14. maja (STA) - Skupščina družbe Tovarna olja Gea iz Slovenske Bistrice, ki je od lani del skupine Plasta poslovneža Franca Freliha, je v ponedeljek podrla sklep o preoblikovanju iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo. Sprejela je tudi sklep, po katerem bo za dividende namenila 17 centov na delnico.

Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register bo prenehal mandat vsem članom nadzornega sveta, ki ga sestavljajo Franc Frelih, Marjanca Urbič in Zoran Planinšec, ter tudi mandat predsedniku uprave Igorju Hustiću. Ta pa bo po preoblikovanju postal direktor družbe za mandatno obdobje petih let.

Delničar Gee je na skupščini odločil, da se od bilančnega dobička za lani v višini 2,15 milijona evrov za dividende nameni 205.600 evrov oz. 17 centov na delnico. Odločanje o porabi 1,95 milijona evrov se prenese v prihodnje leto, izhaja iz današnje objave na Ajpesu.

Skupščina je vodstvu podelila razrešnico za lani ter za revizorja družbe Tovarna olja Gea za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 imenovala revizijsko družbo Re-member revizija.