c S
Lani manj prireje govedine in svinjine, a občuten skok pridelave medu 14.05.2019 11:47 Ljubljana, 14. maja (STA) - Slovenija je lani zabeležila manjšo prirejo govejega in prašičjega mesa kot leto pred tem, a hkrati večjo prirejo perutninskega, ovčjega in kozjega mesa, je razvidno iz danes objavljenih začasnih podatkov statističnega urada. Slovenski čebelarji so medtem opazno povečali pridelavo medu - za več kot 100 odstotkov.

V Sloveniji so rejci lani priredili okoli 44.900 ton govejega, okoli 29.500 ton prašičjega, okoli 70.700 ton perutninskega, okoli 1400 ton ovčjega in okoli 400 ton kozjega mesa.

Domača prireja govejega mesa se je na letni ravni zmanjšala za okoli pet odstotkov, prirast v živi masi pa se je zmanjšal za okoli dva odstotka. Prirast prašičjega mesa v živi masi je bil lani približno enak kot v letu 2017, vendar s pozitivnim trendom, prav tako je bila približno enaka kot leto pred tem domača prireja prašičjega mesa, vendar ta z negativnim trendom.

Prireja perutninskega mesa se je medtem glede na prejšnje leto povečala za okoli odstotek. Prireja ovčjega mesa se je prav tako okrepila za okoli odstotek, prireja kozjega mesa pa je poskočila za okoli 24 odstotkov. Upoštevati je sicer treba, da gre pri obeh zadnjih vrstah mesa za zelo majhne deleže v celotni prireji mesa v Sloveniji.

Rejci kokoši nesnic so lani pobrali okoli 413 milijonov kokošjih jajc, pri čemer je bilo znesenih jajc za okoli štiri odstotke več več kot lani. Rejci molznih živali so medtem namolzli okoli 609 milijonov litrov kravjega mleka, okoli 0,6 milijona litrov ovčjega mleka in okoli 1,7 milijona litrov kozjega mleka. Količina namolzenega kravjega mleka se je tako zmanjšala za tri odstotke, ovčjega in kozjega mleka pa je bilo prirejenega več za 28 oz. 20 odstotkov.

Slovenski čebelarji so v letu 2018 pridelali okoli 1700 ton medu, kar je 117 odstotkov več kot v letu 2017.