c S
Računsko sodišče zadovoljno z ukrepi šol na področju prehrane 14.05.2019 10:55 Ljubljana, 14. maja (STA) - Računsko sodišče je po lanski izvedbi prečne revizije pravilnosti in učinkovitosti ravnanja s hrano v šestih osnovnih šolah, v kateri je eni od šol izreklo negativno mnenje, petim pa mnenje s pridržkom, zdaj v treh primerih izdalo še porevizijsko poročilo. V OŠ Vižmarje Brod, Šmihel in Milojke Štrukelj Nova Gorica so ukrepe ocenili kot zadovoljive.

V Osnovni šoli (OŠ) Vižmarje Brod je imelo računsko sodišče zadržke na področju pogodbenih cen ter dobav, a so jim predložili opis vnosa podatkov in posnetke ekrana za posamezen vnos podatkov v vzpostavljen sistem kontrole izvajanja okvirnih sporazumov, s katerim so zagotovili zaračunavanje živil po dogovorjenih cenah.

Enak ukrep so izvedli tudi na novogoriški OŠ, hkrati pa je šola pripravila kalkulacije cen vseh obrokov, ki jih ponuja, in pri tem upoštevala vse potrebne stroške. Cene obrokov v različnih starostnih kategorijah je januarja letos potrdil tudi svet zavoda.

Novomeška OŠ Šmihel je pripravila nov pravilnik o računovodstvu, po katerem prihodke in odhodke izkazujejo po dejavnostih in po virih financiranja, hkrati pa so tržno dejavnost jasneje ločili od javne službe.

Računsko sodišče je lani revizijo izvedlo še v OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica, OŠ Ivana Skvarče Zagorje ter OŠ Brezovica pri Ljubljani, a so le slednji izrekli negativno mnenje.

Revizija je pokazala, da šole učencem sicer ponujajo uravnoteženo prehrano, vendar bi lahko storile več, da bi jo učenci tudi pojedli, ter učinkoviteje ravnale z odpadno hrano. Ocenili so tudi, da so vse šole s hrano ravnale delno učinkovito, ter jim podali priporočila za izboljšanje poslovanja na tem področju.

Po ugotovitvah računskega sodišča so slovenske šole v letu 2017 za hrano porabile 64 milijonov evrov, starši pa so v povprečju za šolsko prehrano plačevali po 38 evrov. Velika je bila količina odpadne hrane, in sicer 18 kilogramov na učenca. Šole so nabavile manj kot deset odstotkov ekoloških živil, pri nakupu živil pa niso vedno izbrale najugodnejših ponudnikov. Šole so sicer nabavljale lokalno hrano, a v nasprotju s predpisi.

Računsko sodišče je v reviziji sodelovalo z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in se posvetovalo z Ekologi brez meja ter društvom, ki izvaja program Ekošole. Priporočila šolam pa sta podala kuharska mojstra Bine Volčič in Luka Jezeršek.