c S
Velenjski mestni svetniki sprejeli rebalans letošnjega proračuna 14.05.2019 10:48 Velenje, 14. maja (STA) - Velenjski mestni svetniki so na današnji seji sprejeli rebalans letošnjega proračuna. Z rebalansom so tako prihodki in prejemki načrtovani v višini skoraj 50 milijonov evrov, odhodki in izdatki pa v višini 54,8 milijona evrov. Glede na prvoten proračun so prihodki in prejemki višji za 700.000 evrov, odhodki pa so porasli za 5,4 milijona evrov.

Kot je na seji povedal velenjski podžupan Peter Dermol, ki do nadaljnjega zaradi bolezni aktualnega župana Bojana Kontiča vodi velenjsko občino, je rebalans proračuna pripravljen z namenom razporeditve presežka prihodkov nad odhodki po stanju ob koncu leta 2018, ki je bil s sprejetim proračunom načrtovan v višini 429.849 evrov, realiziran pa v višini dobrih pet milijonov evrov, ter uskladitve odhodkov za plače in druge izdatke v zvezi z delom na podlagi dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, sprejetega decembra lani.

Z rebalansom so si po njegovih besedah želeli zagotoviti realen in uravnotežen proračun, ki je zelo investicijsko naravnan, saj je kar 43 odstotkov sredstev namenjenih za naložbe. Projekti, ki jih je občina prijavila za sofinanciranje iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb, so namreč ocenjeni na 17,6 milijona evrov, za njihovo izvedbo pa je zagotovljenih 11,5 milijona evrov nepovratnih finančnih sredstev.

V rebalansu proračuna je načrtovanih predvsem več prihodkov od prodaje zemljišč. Občina pričakuje, da bo v občinsko blagajno na ta način priteklo 630.000 evrov več denarja. Več denarja v letošnjem proračunu se občina nadeja tudi iz naslova dohodnine, prodaje oskrbovanih stanovanj in prodaje poslovnih oz. stanovanjskih prostorov.

Manj prihodkov glede na prvoten proračun, ki je bil sprejet decembra leta 2017, pa občina pričakuje predvsem iz naslova uporabe stavbnega zemljišča in odškodnine za degradacijo prostora.

V rebalansu proračuna pa velenjska občina načrtuje več odhodkov za odkupe zemljišč, gradnjo prireditvenega odra in prostora ob Velenjskem jezeru, mestno kolesarsko omrežje, oskrbovana stanovanja, ureditev Starega trga, revitalizacijo starotrškega jedra in energetsko sanacijo bazena.

Za financiranje projektov v letu 2019 velenjska občina pričakuje 8,4 milijona evrov sredstev iz državnega proračuna, proračuna EU in od drugih evropskih institucij ter od donacij. Za izvedbo letošnjih naložb pa je načrtovana zadolžitev v višini 2,4 milijona evrov.

Ker velenjska občina letos praznuje 60-letnico, je v proračunu za ta namen zagotovila 100.000 evrov.