c S
Evropska sredstva za ureditev območja poslovne cone Majšperk-Breg 14.05.2019 07:33 Ljubljana, 13. maja (STA) - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za celovito ureditev poslovne cone Majšperk-Breg. Vrednost projekta znaša dobrih 400.000 evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 246.000 evrov.

Namen projekta je celovita ureditev območja poslovne cone z izgradnjo osnovne infrastrukture, kot so cesta, javna razsvetljava, vodovod in telekomunikacijsko omrežje. Ta je nujno potrebna za gradnjo poslovnih objektov in nemoteno delovanje podjetij v coni, so sporočili iz vladne službe.

Projekt bo po njihovih navedbah pozitivno prispeval k ustanavljanju novih malih in srednjih podjetij ter razvoju obstoječih. To bo vplivalo na gospodarski in socialni razvoj celotne občine, so še dodali.