c S
Občina Moravče po oceni Termita provocira in stopnjuje pritisk 13.05.2019 14:40 Ljubljana, 13. maja (STA) - Novinarske konference Občine Moravče "ne moremo razumeti v drugačnem smislu, kot zgolj še eno v nizu provokacij ter stopnjevanja pritiska tako na Termit kot tudi na ministrstvo za okolje in prostor in izvajalce analiz", so današnji nastop župana Milana Balažica komentirali v podjetju Termit. Občina naj bi se bala zagrožene odškodninske tožbe.

V Termitu novinarsko konferenco Občine Moravče in Ljudske iniciative Moravče obžalujejo. "Po naročilu neodvisnega vzorčenja in analiz s strani ministrstva za okolje in prostor smo Občino Moravče večkrat pozvali, da se vzdrži enostranskih aktivnosti, s katerimi še dodatno povečuje dvom in zaskrbljenost med občani, ter počaka na rezultate analiz, ki jih je naročilo ministrstvo. Prepričani smo, da bodo te neodvisne analize, pri katerih so sodelovali tudi predstavniki Ljudske iniciative Moravče, najbolj kredibilen pokazatelj stanja na terenu," so zapisali v Termitu.

Občina po njihovem zgolj provocira oziroma stopnjuje pritisk na ministrstvo in izvajalce analiz "z željo, da se analize izvedejo na način, da ministrstvo za okolje in prostor ne bi imelo pravne podlage za odškodninsko tožbo zoper Občino Moravče, ki jo je ob naročilu analiz obljubil nekdanji minister Jure Leben v primeru krive prijave". Dodatna biološka raziskava, ki jo je naročila občina in kaže na prisotnost toksinov v vodah blizu deponije, je po oceni Termita prav tako namenjena povečevanju dvoma med občani.

V Termitu so zanikali očitke predstavnika ljudske iniciative Jurija Kočarja, da so predstavniki podjetja preprečevali sodelovanje zastopnikov ljudske iniciative pri vzorčenju ob izvajanju analize, ki jo je naročilo okoljsko ministrstvo. "Ne zgolj, da so predstavniki iniciative sodelovali pri mestih vzorčenja, okoljsko ministrstvo je na njihovo pobudo še povečalo število vzorčnih mest in doseglo, da so bili vzeti tudi vzorci vode," so zapisali.

Termit je družbeno odgovorno podjetje, ki spoštuje vsa izdana okoljevarstvena dovoljenja in vso relevantno zakonodajo, zato kategorično zavrača navedbe o kršitvah slovenske zakonodaje, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Na območju sanacije Termit po lastnih navedbah vgrajuje sanacijske materiale, ki jih izdeluje iz inertnih in nenevarnih odpadkov, za katera ima ustrezna okoljevarstvena dovoljenja. Postopek sprejema odpadkov poteka nadzorovano in v skladu z najvišjimi standardi. Vsaka pošiljka je večkrat preverjena, šele po ustrezni predelavi odpadkov in ponovni analizi pa se material vgradi na sanacijsko območje.

"Odločno zanikamo navedbe župana občine Moravče (Milana Balažica), da Termit na območju sanacije odlaga nevarne odpadke, med katerimi naj bi bili tudi azbest in olja. Termit na območju sanacije odlaga zgolj tiste materiale, za katere ima ustrezna dovoljenja, kar potrjujejo tudi vse opravljene analize in inšpekcijski nadzori, ki nepravilnosti niso ugotovili," so še zatrdili.