c S
Pet obljubljanskih občin s skupnim izvajanjem nekaterih nalog občinskih uprav 13.05.2019 13:55 Grosuplje, 13. maja (STA) - Župani občin Grosuplje Peter Verlič, Ivančne Gorice Dušan Strnad, Škofljice Ivan Jordan, Iga Janez Cimperman in Dobrepolja Igor Ahačevčič so danes podpisali pismo o nameri o ustanovitvi organa skupne občinske uprave. Opravljal bo naloge inšpekcijskega nadzora, redarstva, notranje revizije, varstva okolja in urejanja prostora ter civilne zaščite.

Skupna občinska uprava s sedežem v Grosupljem bo začela delovati predvidoma 1. januarja 2020, so sporočili z grosupeljske občine. Občina sicer v skladu s svojim dolgoročnim občinskim strateškim načrtom 2015-2020 sledi viziji 3G, ki pomeni, da bodo občino upravljali gospodarno, razvijali gostoljubno in usmerjali globalno. Ob tem pa s sloganom Grosuplje Goes Green izpostavljajo še njeno zeleno usmeritev.

Sicer od leta 2016 deluje Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje. Kot ocenjujejo, je bil to korak v pravo smer, saj skupaj delujejo pri pripravah projektov, pridobivanju državnih in kohezijskih sredstev ter vodenju projektov. S tem se zagotavlja profesionalizacijo, ki je potrebna za uspešno črpanje sredstev, so zapisali v sporočilu za javnost.

Kot se je izkazalo tudi v praksi, pa je s sodelovanjem med občinami tudi razvojni preboj preko občinskih in državnih meja v Evropo in širše veliko lažji. Evropska sredstva predstavljajo velik delež razvojnih sredstev za lokalne skupnosti, tako da je dodana vrednost evropskih projektov za vključene občine velika, so zapisali.

Prav tako že vse od leta 2012 deluje tudi Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Grosuplje, Ig in Škofljica. In tudi sodelovanje občin na tem področju se je po navedbah občine izkazalo kot uspešno. Kot izpostavljajo, se je ustanovitev skupnih občinskih uprav kot še posebej dobra praksa izkazala pri spodbujanju trajnostnega razvoja, ki vključuje naravne, človeške in ekonomske potenciale.

Glede na to, da tudi ministrstvo za javno upravo s spremembo določila o sofinanciranju organov skupne občinske uprave sistemsko pospešuje medobčinsko sodelovanje občin, so se v občinah odločili, da skupni občinski upravi združijo. S tem bodo, kot so zapisali, prispevali k pocenitvi in dvigu kakovosti določenih storitev občinskih uprav za prebivalce.

Delovanje skupnih občinskih uprav se namreč sofinancira v skladu z zakonom o financiranju občin, polovica upravičenih stroškov se tako povrne iz državnega proračuna. S spremembo omenjenega zakona pa so se določila tudi področja, ki jih sofinancira država, so še dodali.