c S
Objavljen razpis za kampanjo za manj medgeneracijskih stereotipov na delovnem mestu 11.05.2019 09:17 Ljubljana, 10. maja (STA) - Ministrstvo za delo je objavilo razpis za sofinanciranje projekta komunikacijske kampanje za zmanjševanje oz. odpravljanje medgeneracijskih stereotipov in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu. Skupna okvirna vrednost razpoložljivih nepovratnih sredstev za leta od 2019 do 2022 je 1.180.000 evrov. Rok za prijavo je 14. junij.

Namen javnega razpisa oziroma podprtega projekta, ki ga delno financira Evropski socialni sklad, je s celostno komunikacijsko kampanjo med drugim odpravljati oz. zmanjševati stereotipe o posameznih generacijah delavcev, še zlasti stereotipe o starejših delavcih, ki so zelo zakoreninjeni v slovenskem delovnem okolju.

Delodajalce, delavce in širšo javnost naj bi ozaveščali o pomenu spodbujanja medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu in o pomenu vseživljenjskega učenja. Še zlasti naj bi ozaveščali o pomenu, ki ga ima usposabljanje za starejše delavce in obratno mentorstvo. Slednje nudi možnost mladim in manj izkušenim posameznikom, da prevzamejo vlogo mentorjev in delijo svoje znanje o določeni temi s starejšim in bolj izkušenim strokovnjakom.

Komunikacijska kampanja naj bi med drugim vključevala objavo TV in tiskanih oglasov. Potekale naj bi kontaktne radijske oddaje, pa tudi izobraževanja za delodajalce, delavce, študente, dijake in osnovnošolce.

Na razpisu lahko prijavitelj kandidira samostojno ali oblikuje projektno partnerstvo z največ dvema projektnima partnerjema. Projektne aktivnosti se bodo izvajale na območju celotne Slovenije.

Prijavitelj in vsi projektni partnerji, če prijavitelj na razpisu kandidira v projektnem partnerstvu, mora biti pravna osebe javnega ali zasebnega prava s sedežem v Sloveniji in imeti registrirano dejavnost s področja oglaševalskih agencij. Sposoben mora biti tudi pet mesecev vnaprej financirati projekt.

Izbranemu prijavitelju bodo za izvedbo projekta dodelili sredstva Evropskega socialnega sklada in državnega proračuna.