c S
Predlog za povračilo škode manjšinskim izbrisanim bančnim imetnikom 10.05.2019 13:28 Ljubljana, 10. maja (STA) - Poslanec SDS Jože Tanko je v parlamentarni postopek vložil predlog zakona, po katerem bi izbrisanim manjšinskim imetnikom delnic in obveznic bank v bančni sanaciji izplačali odškodnino. "Cilj zakona je povrniti škodo nepoučenim vlagateljem," izhaja iz predloga.

Odškodnino za izbrisane delničarje NLB in Nove KBM bi po predlogu izračunali tako, da bi število delnic, ki so jih posedovali 17. decembra 2013, pomnožili s knjigovodsko delnico posamezne banke na dan 31. december 2012. Pri tem bi višino izplačila posameznemu delničarju omejili na 10.000 evrov. Fizičnim osebam, ki so bile imetnice podrejenih obveznosti, pa bi izplačali do 100.000 evrov po posamezni terjatvi, skupaj z obrestmi.

Čeprav predlagatelj nima podatka, koliko je bilo med izbrisanimi imetniki obveznic bank fizičnih oseb, ocenjuje, da za odškodnine iz proračuna ne bi bilo treba nameniti več kot 160 milijonov evrov. Finančne posledice za izplačilo odškodnin izbrisanim delničarjem pa bi po njihovih izračunih v primeru Nove KBM dosegle največ 130 milijonov evrov, v primeru NLB pa največ 25 milijonov evrov.

Vladni predlog zakona o izbrisih v bankah, ki naj bi vsem izbrisanim imetnikom delnic in obveznic bank prinesel učinkovito sodno varstvo, je v parlamentarnem postopku. Po njem bi o sporu presojalo sodišče.

Za oblikovanje poravnalne sheme si sicer prizadeva Društvo Mali delničarji Slovenije. A po navedbah ministrstva za finance se je možnost rešitve, ki bi imetnike razlikovala po statusu, in ne po vsebini vrednostnega papirja, izkazala za protiustavno.