c S
Celjska bolnišnica v energetsko sanacijo osrednje bolnišnične stavbe 10.05.2019 11:25 Celje, 10. maja (STA) - Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je podprla finančno podporo iz kohezijskega sklada EU za izvedbo energetske prenove osrednje 33 let stare stavbe celjske bolnišnice. Celotna vrednost naložbe znaša 7,39 milijona evrov, kohezijski sklad bo zanjo prispeval 2,1 milijona evrov, bolnišnica pa 1,3 milijona evrov.

Preostala sredstva za finančno pokritje naložbe naj bi iz svojih sredstev za investicije krilo ministrstvo za zdravje. Naložba pa mora biti zaradi črpanja evropskih sredstev zaključena do konca leta 2020, so sporočili iz celjske bolnišnice.

V okviru projekta bo izvedena celovita energetska prenova bolnišnične stavbe. Predvidoma bo prenovljenih 28.444 kvadratnih metrov neto tlorisnih površin. Prav tako bo nadgrajena programska oprema za izvajanje energetskega monitoringa.

Osnovni namen naložbe je povišati energetsko učinkovitost stavbe, zagotoviti zanesljivost oskrbe z energijo, zmanjšati negativne vplive na okolje ter izboljšati bivalno ugodje za bolnike in zaposlene. Z energetsko sanacijo bo stavba sledila smernicam energetske učinkovitosti stavb in dobrega gospodarjenja z javnimi dobrinami.

Ker se bodo s celovito energetsko prenovo izboljšale tako funkcionalne kot energijske lastnosti stavbe, v celjski bolnišnici pričakujejo številne pozitivne učinke. Na področju energetike ocenjujejo, da bo prenova prinesla letni prihranek energije v višini 1203 megavatnih ur, prav tako naj bi se letno za približno 385,4 tone znižale emisije ogljikovega dioksida. Zaradi prenove se bodo zmanjšali tudi stroški letnega vzdrževanja stavbe.

Gradnja osrednje bolnišnične stavbe oz. novejšega dela celjske bolnišnice se je pričela leta 1980, vendar zaradi vedno večjih gospodarskih težav občin, ki so modernizacijo bolnišnice tedaj finančno podpirale, in nekajletnega odpravljanja posledic katastrofalne poplave, objekt ni bil dokončan leta 1990, kot je bilo sprva načrtovano.

Konstrukcija stavbe s fasado in streho je bila sicer dokončana leta 1986, ko je bil izveden tudi tehnični pregled. Ob otvoritvi objekta so v pritličju začele delovati prve specialistične ambulante. Izgradnja ostalega dela stavbe je potekala postopoma in tako so se vanjo vseljevali tudi bolnišnični oddelki.

Dobra tri desetletja stara stavba je zaradi stare izolacije in stavbnega pohištva energetsko vedno bolj potratna, prav tako je zaradi starosti obnove potrebna tudi streha tega objekta. Celjska bolnišnica je zato v sodelovanju z ministrstvom za zdravje na ministrstvo za infrastrukturo podala vlogo za financiranje potrebne energetske sanacije objekta, so še pojasnili v bolnišnici.