c S
Spodbude za prilagoditev kmetij podnebnim spremembam do konca julija 10.05.2019 10:45 Ljubljana, 10. maja (STA) - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je podaljšalo rok za prijavo na razpis za podporo naložbam v kmetijska gospodarstva za letošnje leto. Razpis, ki je namenjen prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe, se podaljšuje z 29. maja na 30. julij, so danes sporočili z ministrstva.

Za prilagoditve kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe je namenjenih 6,6 milijona evrov nepovratnih sredstev. Ta morajo biti namenjena za nakup in postavitev mrež proti toči, rastlinjakov in pripadajoče opreme, za ureditev trajnih nasadov z vidika uvajanja tržno primernejših sort in izboljšanja tehnologije pridelave ter za ureditev zasebnih namakalnih sistemov.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški oziroma nakup kmetijskih zemljišč, ki so nastali po 1. januarju 2014. Del sredstev je posebej namenjen tudi naložbam majhnih kmetij.