c S
Zasebne osnovne šole opozarjajo Pikala na posledice predvidenih sprememb financiranja 10.05.2019 07:19 Ljubljana, 09. maja (STA) - Novi predlog ministrstva za izobraževanje zmanjšuje sofinanciranje zasebnih šol in bi lahko spodbudil prav tisto, kar želi preprečiti: elitizem in dodatno razslojevanje družbe, so v pismu ministru Jerneju Pikalu zapisali predstavniki šestih zasebnih osnovnih šol. Ministra so pozvali k srečanju, na katerem bi skupaj poiskali ustrezno rešitev.

Zakonski okviri, ki določajo današnji slovenski šolski sistem, predstavljajo dobro osnovo za nadaljnji razvoj konstruktivnega odnosa na področju javnega in zasebnega osnovnega šolstva. Tako javne kot zasebne šole delujejo v javnem interesu, katerega temeljne vrednote so med drugim sodelovanje, zaupanje in solidarnost, so v pismu navedli podpisniki.

Zasebne šole izvajajo različne programe in s tem bogatijo slovenski šolski prostor ter prispevajo k njegovemu kvalitetnejšemu naravnemu razvoju kakor tudi razvoju slovenske pedagogike nasploh. "Bogastvo šolskega sistema je namreč v raznolikosti, ki jo ustvarjajo različne poti poučevanja otrok in s tem povezane izmenjave izkušenj ter dobrih praks med pedagoškimi delavci," so poudarili.

Obenem pa raznolikost staršem omogoča možnosti izbire, da se v skladu s poznavanjem svojega otroka in njegovih potreb odločijo za zanje najustreznejši pedagoški pristop. Bojazen, da bi zasebno šolstvo lahko ogrozilo javno, če to ostane neprofitno in deluje v javnem interesu, se jim zdi povsem neutemeljena. Zavračajo tudi ocene, da bi bile šole izključujoče in elitistične.

"Novi predlog financiranja zasebnih šol, ki pravzaprav zmanjšuje sofinanciranje zasebnih šol, bi spodbudil prav tisto, kar želi preprečiti: elitizem in dodatno razslojevanje družbe," so opozorili. Nove šole bi namreč lahko odpirali le ustanovitelji, ki imajo sredstva, zasebne šole pa bi obiskovali zgolj otroci premožnih, kar bi dolgoročno vodilo v segregacijo družbe.

Kot so še poudarili, ustava zagotavlja brezplačno osnovno šolstvo ter svobodo pri izbiri med javno iz zasebno osnovno šolo, pa tudi svobodo pri ustanavljanju zasebnih šol. Vendar pa predlog sprememb zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja sredstva zasebnim šolam brez kakršnekoli utemeljitve dejansko zmanjšuje. Obenem pa po njihovem mnenju predvideva tudi dodatne ovire za ustanavljanje zasebnih osnovnih šol.

Ministra so ob tem pozvali k sestanku, na katerem bi skupaj poiskali ustrezno rešitev zakonske izpolnitve ustavne odločbe. Glede na to, da se javna obravnava predlaganih sprememb konča v petek, so predlagali srečanje še ta teden. Pod pismo ministru so se podpisali predstavniki Waldorfske šole Ljubljana, Zavoda sv. Stanislava, Inštituta Monessori, Waldorfske šole Maribor, Zavoda Antona Martina Slomška in Inštituta Lila.

Predlog sprememb zakona spreminja način financiranja programov v zasebnih šolah. Po predlogu bi država zasebnim osnovnim šolam za izvajanje javnega programa zagotavljala 100 odstotkov sredstev, razširjeni program pa ne bi bil financiran. Obenem se zaostrujejo pogoji za pridobitev javne veljavnosti.