c S
Sredstva za sofinanciranje skupnih občinskih uprav letos v enkratnem znesku 10.05.2019 07:19 Ljubljana, 09. maja (STA) - Občine bodo letos za sofinanciranje skupnih občinskih uprav po več kot desetletju prejele sredstva v enkratnem znesku. Sredstva v skupni višini skoraj šest milijonov evrov bodo prejele do konca junija, so napovedali na ministrstvu za javno upravo.

Kot so pojasnili, je vlada sklep o enkratnem izplačilu sredstev za sofinanciranje skupnih občinskih uprav na predlog ministrstva sprejela v sredo. V preteklosti so namreč občine ta sredstva dobile v dveh obrokih, nekaj let celo v dveh proračunskih letih.

Po navedbah ministrstva za javno upravo skupne občinske uprave kot oblika medobčinskega sodelovanja občin prispevajo k višji kakovosti storitev občine, predvsem pa k zmanjšanju stroškov, saj manjše število občinskih uslužbencev opravlja iste naloge za več občin.

Skupne občinske uprave poznamo od reforme lokalne samouprave leta 1994, a so se razširile šele po letu 2005, ko jih je po spremembi zakona o financiranju občin država začela sofinancirati. Danes deluje 51 skupnih občinskih uprav, vanje pa sta vključeni 202 občini.

Za ustanovitev skupne občinske uprave se lahko odločijo dve ali več občin, in sicer za izvajanje katere koli naloge, ki je v pristojnosti občinske uprave. Država pa sofinancira delovanje skupnih občinskih uprav za enajst nalog, in sicer občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, pravne službe, občinskega pravobranilstva, notranje revizije, proračunskega računovodstva, varstva okolja, urejanja prostora, civilne zaščite, požarnega varstva in urejanja prometa. Višina sofinanciranja je odvisna tudi od števila nalog, ki jih za občine ustanoviteljice opravlja skupna občinska uprava.