c S
Borut Jamnik v nadzorni svet Nove KBM 10.05.2019 07:18 Maribor, 09. maja (STA) - Skupščina Nove KBM je v torek za novega nadzornika imenovala Boruta Jamnika, sicer prvega moža Modre zavarovalnice, predsednika nadzornega sveta Cinkarne Celje in nadzornika Krke. Obenem je določila plačila nadzornikom banke in se seznanila z lanskim poslovanjem banke, ki je v 2018 ustvarila 75,5 milijona evrov čistega dobička.

Jamnika je lastnik Nove KBM, družba Biser Bidco, ki sta jo za leta 2016 zaključen nakup druge največje slovenske banke skupaj ustanovila sklad Apollo in Evropska banka za obnovo in razvoj, za nadzornika imenoval za obdobje petih let, mandat pa mu je začel teči z dnem imenovanja, je razvidno iz skupščinskih sklepov, danes objavljenih na spletnih straneh Ajpesa.

Obenem je skupščina določila tudi plačila nadzornikom. Predsednik nadzornega sveta, to vlogo trenutno opravlja Andrej Fatur, je upravičen do fiksnega letnega plačila v višini 150.000 evrov bruto, njegov namestnik, to je trenutno Andrzej Klesyk pa do 120.000 evrov bruto.

Do tolikšne vsote je upravičen tudi nadzornik, ki vodi komisijo za tveganja in revizijsko komisijo nadzornega sveta, nadzornik, ki ni predsednik nobene komisije, pa je upravičen do 100.000 evrov letno. Nadzorniki so upravičeni tudi do povračila nekaterih stroškov.

Fatur in Klesyk sta upravičena še do posebnega enkratnega plačila v višini 50.000 evrov bruto letno za opravljanje posebnih obveznosti in nalog, povezanih z nakupi delnic drugih družb oz. z združitvami in pripojitvami drugih družb ter z aktivnostmi povezovanja z lastnikom.

Nadzorniki, ki so povezani z družbo Biser Bidco, medtem za opravljanje funkcije nadzornika ne prejmejo posebnih prejemkov.

Skupščina se je seznanila tudi z revidiranim poročilom banke in njene skupine za lani. Nova KBM je leto 2018 zaključila z 75,5 milijona evrov čistega dobička, kar je za skoraj tretjino boljši dosežek kot leto prej, na ravni skupine pa je ustvarila 72,5 milijona evrov čistega dobička.

Nova KBM je od Evropske centralne banke prejela obvestilo, da sme Aytac Aydin opravljati funkcijo člana uprave banke. Nadzorniki so ga na ta položaj imenovali 17. januarja letos, doslej pa je opravljal to funkcijo kot prokurist banke.