c S
Malo gospodarstvo bo vladi predstavilo letošnje zahteve 10.05.2019 07:33 Portorož, 10. maja (STA) - Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) bo danes na forumu v Portorožu vladi predstavila 136 letošnjih zahtev, kar je največ doslej. Te se nanašajo na trg dela, zdravstveni, izobraževalni in davčni sistem ter poslovno okolje. Malo gospodarstvo pričakuje, da bo vlada uresničila 20 najpomembnejših.

Na področju trga dela je med ključnimi zahtevami ustanovitev sklada za odpravnine delavcem, s čimer bi delodajalce razbremenili izplačil odpravnin v primerih odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ustanovitev paritetnega sklada za gradbeništvo in sistemska zakonska rešitev, ki bi vsem upokojenim obrtnikom omogočila uživanje celotne pokojnine ob hkratnem opravljanju samostojne dejavnosti.

Na področju davčnega sistema med drugim predlagajo uvedbo znižane stopnje davka od dohodkov pravnih oseb za mala podjetja ter uvedbo tretje stopnje DDV za osebne storitve s pretežnim deležem ročnega dela ter za izdelke domače in umetnostne obrti. Pri uvedbi davka na nepremičnine zahtevajo, da bo obdavčitev primerljiva z obstoječim nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča.

Na področju izboljšanja poslovnega okolja si med drugim želijo odpravo administrativnih ovir pri poročanju o odpadkih in pri čezmejnem izvajanju storitev, predlagajo tudi, da so prevzemniki družinskih podjetij deležni enkratne finančne podpore v obliki nepovratnih sredstev po zgledu pomoči mladim prevzemnikom kmetij.

Na področju zdravstvenega sistema med drugim pričakujejo drugačno ureditev regresnih zahtevkov zavodov do delodajalcev v primeru nesreče pri delu in da bi breme nadomestil v času bolniške odsotnosti z delodajalca na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije prešlo po 20 koledarskih dneh namesto sedanjih 30.

Na področju izobraževalnega sistema je med zahtevami učinkovitejši sistem poklicnega izobraževanja in izobraževanja odraslih, želijo si tudi finančnih sredstev za sofinanciranje mojstrskih izpitov.