c S
MJU: Ustrezno nagrajevanje možno doseči v enotnem plačnem sistemu 09.05.2019 07:28 Ljubljana, 08. maja (STA) - Izstop posameznih poklicnih skupin ali delov javnega sektorja iz enotnega plačnega sistema javnega sektorja ni zagotovilo, da se bo bolj ustrezno uredilo nagrajevanje zaposlenih v teh poklicnih skupinah ali delih javnega sektorja, v odzivu na navedbe SDS menijo na ministrstvu za javno upravo.

V SDS namreč zahtevajo sklic izredne seje DZ, na kateri bi sprejeli priporočila za odpravo anomalij v enotnem plačnem sistemu javnega sektorja. Menijo, da je treba vzpostaviti ustrezna razmerja med plačnimi razredi ter omogočiti nagrajevanja učinkovitejših delavcev. DZ predlagajo, da sprejme priporočila vladi, da v treh mesecih pripravi analizo sistema in predloge ukrepov, tudi z možnostjo izločitve zaposlenih v zdravstvu in v varnostnem sistemu, kjer je največ težav, iz plačnega sistema.

Kot so v odzivu zapisali na omenjenem ministrstvu, predlagatelji tega izstopa verjetno predvidevajo, da se bo s parcialnimi pogajanji samo glede posamezne poklicne skupine lažje doseglo višje nagrajevanje v tej poklicni skupini. Po mnenju ministrstva pa je bolj ustrezno nagrajevanje, torej večje možnosti nagrajevanja boljših in bolj obremenjenih javnih uslužbencev, možno doseči v okviru enotnega plačnega sistema in za dosego tega cilja bodo tudi sindikalni strani v usklajevanje predlagali predlagane spremembe plačnega sistema.

Ob tem so na ministrstvu spomnili, da je minister za javno upravo Rudi Medved, tako kot predsednik vlade Marjan Šarec, že večkrat in ob različnih priložnostih povedal mnenje, da bi izstop ene ali več poklicnih skupin iz enotnega sistema plač v javnem sektorju lahko pomenil razpad plačnega sistema, kot ga poznamo.

Tudi minister za zdravje Aleš Šabeder je glede izstopa posameznih poklicnih skupin dejal, da na ministrstvu predloga o izstopu skupine zdravnikov iz enotnega plačnega razreda ne podpirajo, ker ima lahko takšno dejanje nepredvidene posledice in lahko sproži plaz izstopa še drugih poklicnih skupin iz plačnega sistema.

Razpad enotnega plačnega sistema pa bi po mnenju ministrstva povzročil, da bi plačni sistem javnega sektorja, ki bi temeljil na sektorsko urejenih in dogovorjenih sistemih določanja plač, postal povsem nepregleden in težko obvladljiv. "Utemeljena pa je tudi ocena, da bi se masa sredstev za plače zaposlenih v javnem sektorju še povečala, saj bi vse poklicne skupine od tega koraka k samostojnemu urejanju plač pričakovale in uveljavljale višje vrednotenje svojega dela," so še zapisali.

Ob tem so opozorili, da je nagrajevanje oz. višina plače samo eden od elementov pri odločitvi posameznika, ko se odloča za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu oz. v določenem poklicu. Zagotovo pri tej odločitvi pomembno vplivajo tudi drugi dejavniki, kot so pogoji dela, odnosi med zaposlenimi ter med nadrejenimi in podrejenimi, način vodenja zaposlenih, urejenost oziroma neurejenost sistema, v katerem delovni proces poteka, osebne oziroma družinske okoliščine, možnosti usklajevanja službenega in družinskega življenja in podobno.