c S
EBRD ohranila napoved letošnje rasti slovenskega BDP pri 3,3 odstotka 08.05.2019 16:01 Sarajevo, 08. maja (STA) - Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) ni spremenila gospodarske napovedi za Slovenijo. Tako kot novembra tudi zdaj pričakuje, da se bo slovensko gospodarstvo letos okrepilo za 3,3, v letu 2020 pa za 2,8 odstotka. Je pa znižala napoved gospodarske rasti za celotno območje svojega delovanja, in sicer za 0,3 odstotne točke na 2,3 odstotka.

Kot piše v najnovejšem poročilu, objavljenem na spletnih straneh EBRD, je Slovenija minulo leto sklenila s 4,5-odstotno rastjo bruto domačega proizvoda (BDP), potem ko se je ta v letu 2017 okrepil za 4,9 odstotka.

Rast je temeljila na več dejavnikih, največ pa so k njej prispevale investicije, ki so se samo lani okrepile za 10 odstotkov, ugotavljajo v banki. Brezposelnost se je konec decembra 2018 znižala na 4,4 odstotka, zaposlenost zvišala na 56 odstotkov, rast plač pa je v obeh letih dosegla med tri in štiri odstotke. Vse to je pospešilo domačo potrošnjo, ugotavljajo v banki. Izvoz se je minulo leto povečal za več kot sedem odstotkov. Položaj javnih financ pa v EBRD ocenjujejo kot vzdržen.

Skladno s tem naj bi Slovenija razmeroma visoko gospodarsko rast beležila tudi letos in prihodnje leto.

Celotno območje delovanja EBRD (gre za 38 držav Osrednje Evrope in Baltika, Jugovzhodne Evrope, Vzhodne Evrope in Kavkaza, Turčijo, Rusijo, države osrednje Azije ter južnega in vzhodnega Mediterana) bo glede na majsko napoved letos sklenilo z 2,3-odstotno rastjo, prihodnje leto pa se bo rast okrepila na 2,6 odstotka. Lani je bila medtem 3,4-odstotna.

Kot ugotavlja banka, so države zaradi intenzivnejše integracije v svetovno gospodarstvo postale bolj izpostavljene zunanjim dogodkom, čeprav so zaradi sprejetih ukrepov hkrati tudi bolj pripravljene na ukrepanje.

Na države negativno vpliva izrazita upočasnitev v svetovni trgovini, do katere je prišlo konec lanskega leta, poleg tega se je v večini gospodarstev umirilo tudi domače povpraševanje. Izjema je Turčija, kjer se je domača potrošnja sesula že sredi leta 2018, je razvidno iz poročila.

Med regijami se letos najvišja gospodarska rast, in sicer 4,6-odstotna, obeta državam južnega in vzhodnega Mediterana, med njimi pa naj bi najmočnejšo, 5,5-odstotno rast BDP, zabeležil Egipt.

Med državami Osrednje Evrope in Baltika, kamor EBRD uvršča tudi Slovenijo, bo najkrepkejšo rast letos zabeležila Poljska (4,1 odstotka), med državami Jugovzhodne Evrope Kosovo (štiri odstotke), med državami Vzhodne Evrope in Kavkaza pa Armenija in Gruzija (obe 4,5 odstotka). V državah osrednje Azije se bo BDP za največ, to je 6,3 odstotka, povečal v Turkmenistanu.

Rusija bo letos po napovedi EBRD leto sklenila z 1,5-odstotno gospodarsko rastjo, v Turčiji pa naj bi se BDP skrčil za odstotek.