c S
Delničar NLB predlaga oblikovanje rezervacij za tožbe razlaščencev 08.05.2019 13:25 Ljubljana, 08. maja (STA) - Delničarji NLB bodo na skupščini, sklicani za 10. junij, odločali tudi o predlogu malega delničarja Mihe Kuniča, naj uprava oblikuje rezervacije za vložene tožbe s strani razlaščenih delničarjev in obvezničarjev ter zato popravi letno poročilo za lani. Skupščini predlaga tudi, naj upravi za lani ne podeli razrešnice.

Kot so prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz NLB, je Kunič v obrazložitvi zapisal, da bi morala banka za tožbe imetnikov delnic in obveznic NLB, ki jih je država ob sanaciji banke konec leta 2013 razlastila, lani oblikovati ustrezne rezervacije. Do priprave novega revidiranega poročila za lani, v katerem bi to upoštevala, pa naj zadrži načrtovano delitev bilančnega dobička.

"NLB je ob izdaji obveznice NLB26 v prospektu navedla plačilo, razen v primeru stečaja, in tako v pravdnih postopkih ne bo mogla dokaznega bremena pojasnilne dolžnosti kupcev NLB26, da jih je seznanila z vsemi riziki možnosti razlastitve zaradi oblastvenega akta organa države. Tako obstaja nevarnost izgube tožb, zato bi morala oblikovati ustrezne rezervacije," je prepričan Kunič.

Skupščina naj po Kuničevem predlogu razrešnice upravi za lani ne podeli zato, ker ta doslej ni objavila, da bi pri zavarovalnici, kjer imajo člani uprave iz leta 2013 zavarovane njihove odgovornosti, zoper njih uveljavljala odškodninske zahtevke, ker ti niso vložili nobenega pravnega sredstva zoper izredne ukrepe Banke Slovenije. "Zaradi neaktivnosti uprave lahko nastane velika poslovna škoda," je ocenil.

Delničarji NLB bodo na skupščini odločali o predlogu delitve bilančnega dobička, po katerem se za dividende nameni 142,6 milijona evrov oz. 7,13 evra bruto na delnico, o predlogu popolnitve nadzornega sveta ter o predlogu za podelitev pooblastila za nakup lastnih delnic in izključitvi prednostne pravice dosedanjih delničarjev pri odsvajanju lastnih delnic.