c S
NLB izdala za 45 milijonov evrov obveznic 07.05.2019 07:24 Ljubljana, 06. maja (STA) - NLB je danes zaključila izdajo podrejenih obveznic v skupnem nominalnem znesku 45 milijonov evrov. S tem bo banka optimizirala kapitalsko strukturo in zadostila zavezam Slovenije, danim Evropski komisiji v postopku odobritve državne pomoči banki, so danes sporočili iz banke.

Nespremenljiva kuponska obrestna mera obveznic znaša 4,2 odstotka letno za prvih pet let od izdaje. Po tem obdobju bo kuponska obrestna mera določena na osnovi takrat veljavne referenčne obrestne mere in fiksnega pribitka, določenega ob izdaji obveznic.

Prodaja podrejenih obveznic je bila osredotočena na slovenski trg, v njej pa so sodelovali tudi mednarodni vlagatelji. Skladno z danimi zavezami Evropski komisiji gre za z državo nepovezane vlagatelje, katerih struktura je razpršena.

Obveznice z oznako NLB27 bodo v trgovanje na Ljubljanske borze predvidoma uvrščene v sredo, so še navedli v banki.

Iz banke so že februarja ob objavi informacije o lanskem poslovanju skupine sporočili, da preučujejo različne oblike virov financiranja z namenom pridobitve dodatnega podrejenega (Tier 2) kapitala. Med možnostmi so navedli bilateralno financiranje ali izdajo obveznic na domačem ali tujih kapitalskih trgih.

NLB se tako vrača h kapitalskemu financiranju s podrejenimi obveznicami, potem ko so bile podrejene obveznosti banke pri njeni sanaciji konec leta 2013 izbrisane in so vlagatelji ostali brez dela svojih naložb. Zato so ti sprožili številne pravne postopke, vlada pa je nedavno vendarle sprejela predlog, ki naj bi jim na podlagi sodbe ustavnega sodišča zagotovil učinkovito sodno varstvo.