c S
Komunalno podjetje Velenje lani z izgubo 06.05.2019 07:20 Velenje, 04. maja (STA) - Komunalno podjetje Velenje je lani ustvarilo skoraj 386.000 evrov izgube, potem ko je v 2017 poročalo o nekaj manj kot 4000 evrih dobička. Izguba je bila predvsem posledica dviga nakupne cene toplotne energije, ki jo dobavlja Termoelektrarna Šoštanj (Teš). Prihodki so lani dosegli 25,7 milijona evrov. V 2017 so bili pri 24,8 milijona evrov.

Kot je v poslovnem poročilu za lani, ki je objavljeno na spletnih straneh velenjske komunale, zapisal direktor družbe Gašper Škarja, se prodajna cena toplotne energije kljub zvišanju za 23,58 odstotka za njihove uporabnike ni spremenila. Velenjska in šoštanjska občina sta namreč nase prevzeli pokrivanje razlike do višje nakupne cene toplotne energije, ki je po podražitvi pri 21,32 evra za megavatno uro.

Škarja je ob tem pojasnil, da se nakupna cena toplotne energije spreminja v odvisnosti od spremembe vhodnih stroškov v modelu za izračun cene, torej tudi stroškov nakupa emisijskih kuponov, ki pa bodo v naslednjih letih še naraščali. Ta problematika bo tako predvidoma vztrajala.

V tej luči so lahko z doseženimi rezultati v 2018 po Škarjinem mnenju zadovoljni.

Na področju izvajanja dejavnosti oskrbe s toplotno energijo in dejavnosti oskrbe z zemeljskim plinom so bili sicer cilji velenjske komunale zagotavljanje nemotene oskrbe oz. čim krajše prekinitve ali motnje pri dobavi toplote njihovim odjemalcem ob morebitnih okvarah ali obnovah na sistemu daljinskega ogrevanja. V 2018 so se v treh primerih pojavile večje obratovalne motnje na strani Teša kot dobavitelja.

Podjetje skrbi med drugim še za obnovo in vzdrževanje komunalne infrastrukture na območju občin ustanoviteljic (poleg velenjske in šoštanjske še občine Šmartno ob Paki), za oskrbo s pitno vodo ter urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda, za izvajanje pokopališko-pogrebne dejavnosti in za upravljanje s parkirnimi površinami.