c S
Skupina DZS lani z višjim dobičkom 03.05.2019 05:30 Ljubljana, 30. aprila (STA) - Skupina DZS - to poleg matične trgovsko-založniške družbe DZS med drugim sestavljajo časopisna hiša Dnevnik ter turistični podjetji Terme Čatež in do zaključka postopka njene prodaje Marina Portorož - je lani ustvarila blizu 2,5 milijona evrov čistega dobička, potem ko je predlani po popravljenih in prilagojenih podatkih ta dosegel le 91.000 evrov.

Dobiček iz poslovanja (EBIT) se je zvišal za okoli tretjino, s predlanskih 3,2 milijona evrov na 4,3 milijona evrov lani, bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) pa je dosegel 9,9 milijona evrov, potem ko je bil v 2017 po popravljenih in prilagojenih podatkih pri 8,6 milijona evrov. Prihodki od prodaje so bili z nekaj manj kot 87 milijoni evrov malenkost višji od popravljene in prilagojene številke v 2017, izhaja iz revidiranega poročila o lanskem poslovanju, objavljenega na spletni strani Ljubljanske borze.

DZS je številke za 2017 spremenila na podlagi popravkov napak preteklih let ter prikaza ustavljenega poslovanja zaradi podpisa pogodbe o prodaji družbe Marina Portorož in naložbe v

odvisno podjetje DZS Grafik.

Družba DZS je medtem lansko leto končala s 35,3 milijona evrov prihodkov, kar je dva odstotka manj kot v 2017, nekaj več kot 977.000 milijona evrov EBIT (v 2017 nekaj čez 196.500), 1,8 milijona EBITDA (v 2017 po popravljenih in prilagojenih podatkih nekaj več kot 1,1 milijona evrov) in nekaj nad 296.500 evri čiste izgube, potem ko je bilo te leto prej po popravljenih podatkih za 1,6 milijona evrov.

Skupina DZS sicer temelji na treh stebrih: založniško-medijskem, trgovskem (v tem stebru so matična DZS ter družbi Dnevnik in Delo prodaja) in turističnem, v katerem deluje skupina Terme Čatež, katere del je tudi družba Marina Portorož. Turistični steber predstavlja tudi pomembnejši delež prihodkov skupine.

Družbi DZS in Terme Čatež sta bili sicer od januarja 2017 v postopku preventivnega prestrukturiranja. Postopek preventivnega prestrukturiranja DZS se je pozno jeseni 2017 zaključil. DZS je namreč z upniki sklenila petletni dogovor o finančnem prestrukturiranju.

Postopek preventivnega prestrukturiranja družbe Terme Čatež je bil medtem zaključen marca lani, potem ko so Terme Čatež novembra 2017 objavile, da so z dvema kreditoma z ročnostjo sedmih let poplačale vse svoje obveznosti do bank. Gre za posojilni pogodbi z Gorenjsko banko in Abanko iz septembra 2017 ter s skladom York Global Finance Offshore BDH iz oktobra istega leta.

Večino terjatev do DZS ima v lasti prav omenjena hčerinska družba sklada York Capital Management, ki je od Gorenjske banke kupila za 13,5 milijona evrov terjatev in za 67,66 milijona evrov terjatev od Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB). Finančne obveznosti skupine DZS so bile sicer ob koncu 2018 pri nekaj več kot 115 milijonov evrov.

Del finančnega prestrukturiranja skupine je sicer tudi prodaja družbe Marina Portorož. Družba Terme Čatež je oktobra lani po dolgotrajnem postopku podpisala pogodbo o prodaji 100-odstotnega deleža v omenjenem obalnem turističnem podjetju skupini Adventura holding znanega poslovneža Darka Klariča in družbi Glen, ki je v lasti menedžerjev Lesnine pod vodstvom Bojana Papiča. Kupca sta ustanovila skupno podjetje, v katerem imata po 50-odstotni delež. Transakcija prodaje po več kot pol leta še ni zaključena, saj še niso izpolnjeni vsi odložni in ostali pogoji.

V DZS so v letnem poročilu zapisali, da se zaradi kompleksnosti postopkov in tudi objektivnih okoliščin srečuje s časovnim zamikom finančnih učinkov odprodaje poslovno nepotrebnega premoženja ter posledično z zniževanjem finančne zadolženosti. Družba Terme Čatež je zato uspela z dvema bankama upnicama izposlovati podaljšanje roka odprodaje premoženja, ki naj bi jo zaključili letos. Kot so lani pisale Finance, naj bi Terme Čatež prodale tudi koprski Hotel Žusterna in igrišča za golf na Mokricah.

Lansko poslovanje so danes objavili tudi v Delu prodaji kot pridruženi družbi skupine DZS. Na ravni skupine je podjetje za distribucijo in prodajo tiskanih edicij lani ustvarilo skoraj 30 milijonov evrov prihodkov od prodaje, potem ko so ti v 2017 dosegli 36,8 milijona evrov. Ob tem je pridelalo 662.000 evrov čiste izgube, kar je približno toliko kot v 2017.