c S
Na kratko iz gospodarstva 03.05.2019 05:29 Ljubljana, 30. aprila (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Skupina AG, v kateri so poleg matične družbe AG še podjetja Eta iz Kamnika, Mestni pristan iz Ljubljane, Centralni park Ljubljana in Sončni vrt iz Turnišča, je leto 2018 končala z 20,47 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje (leto prej 18,70 milijona evrov), 2,21 milijona evrov dobička iz poslovanja (leto prej 2,91 milijona evrov) in 1,66 milijona evrov čistega dobička (leto prej 2,59 milijona evrov), izhaja iz revidiranega poročila o poslovanju družbe in skupine AG za lani, objavljenem na spletnih straneh Ljubljanske borze. Eta iz Kamnika je lansko leto končala z 20,73 milijona evrov prihodkov in 2,82 milijona evrov čistega dobička.

Krka je prek spletnih strani Ljubljanske borze objavila, da je njena hčerinska družba Krka Sverige 26. 4. prejela odločbo danskega vrhovnega sodišča, s katero je zavrnilo zahtevo za revizijo, ki jo je zoper odločbo višjega sodišča v Koebenhavnu vložil britanski farmacevtski velikan AstraZeneca. Spor na Danskem je tako dokončno zaključen.

Abanka je v časniku Dnevnik objavila vabilo k oddaji ponudb za odkup zavarovanih terjatev do družb SG Automotive, Technoplast in Ivarčko v skupni višini nekaj več kot 10,2 milijona evrov. Vsa so del skupine Grah oz. v lasti družine Grah. Medtem ko sta prvi dve iz predelovalnega sektorja - SG Automotive izdeluje svetila za avtomobilsko industrijo, Technoplast pa orodja za brizganje plastike in izdelke iz plastičnih materialov - ima tretje v lasti zemljišče okrog Ivarčkega jezera s pripadajočo infrastrukturo in parkiriščem. Rok za zbiranje ponudb je 14. 5. do 16. ure.

Nadzorni svet družbe Kompas shop je na ponedeljkovi seji potrdil revidirano letno poročilo za skupino in matično družbo Kompas shop za lansko leto. Prihodki od prodaje so se na ravni skupine povečali s 117,66 na 118,18 milijona evrov in čisti dobiček s 4,11 na 4,22 milijona evrov, medtem ko se je dobiček iz poslovanja zmanjšal s 4,36 na 4,18 milijona evrov. Nadzorniki so ob tem med drugim sklenili predlagati skupščini družbe, da lanski bilančni dobiček ostane nerazporejen ter da se upravi in nadzornemu svetu za delo v lanskem letu podelili razrešnica, je družba objavila na spletni strani Ljubljanske borze.

Skupščina družbe Alta skladi se je danes med drugim seznanila z odstopnima izjavama Vladimirja Jančiča in Aleksandra Mavka z mesta člana upravnega odbora družbe ter namesto njiju v upravni odbor z današnjim dnem za dve leti imenovala Benjamina Jošarja in Andreja Petka. Delničarji so odločili tudi, da 1,31 milijona evrov lanskega bilančnega dobička ostane nerazporejenega, izvršnim direktorjem in članom upravnega odbora pa so podelili razrešnico za delo v lanskem letu, izhaja iz objave na spletnih straneh Ajpesa.

Družba Hoteli Bernardin je v časniku Dnevnik in na spletni strani Ajpesa objavila zahtevo Save kot večinskega delničarja portoroškega turističnega podjetja za dopolnitev dnevnega reda skupščine družbe, ki bo 16. maja. Predlagatelj zahteva, da se dnevni red dopolni s sklepom o odpoklicu nadzornika Toma Šemeta z dnevom sprejema skupščinskega sklepa in o imenovanju Lučke Pogačnik namesto njega.

SKB banka je za 6. junij sklicala skupščino družbe, na kateri bodo med drugim odločali o delitvi 136,25 milijona lanskega bilančnega dobička. Po predlogu bi se za izplačilo dividend namenilo 47,06 milijona evrov oz. 3,72 evra bruto na delnico. Skupščina bo odločala tudi o podelitvi razrešnice članom upravnega odbora za delo v poslovnem letu 2018, izhaja iz sklica skupščine, objavljenega na spletnih straneh Ajpesa.

Deželna banka Slovenije je za 31. maj sklicala skupščino banke, na kateri bodo imeli delničarji za odločanje med drugim na mizi predlog, da se 3,57 milijona evrov lanskega bilančnega dobička v celoti razporedi v druge rezerve iz dobička. Odločali bodo tudi o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu banke za delo v minulem letu, izhaja iz sklica skupščine, objavljenega na spletnih straneh Ajpesa.

Istrabenzovi delničarji bodo na skupščini 17. maja na zahtevo delničarjev Maksime Investa in Finetola odločali o zmanjšanju in povečanju osnovnega kapitala družbe. Ta se bo, če bo predlog potrjen, zaradi kritja izgube (16,44 milijona evrov) zmanjšal z 21,62 milijona evrov na 5,18 milijona evrov in bo razdeljen na 5,18 milijona navadnih delnic. Nato se bo osnovni kapital povečal s stvarnimi vložki za 14,6 milijona evrov na 19,78 milijona evrov. Tako bo v procesu dokapitalizacije izdanih 14,6 milijona novih navadnih delnic, najnižji emisijski znesek, ki mora biti plačan ob pridobitvi delnice, pa je 4,14 evra za eno delnico. Predmet stvarnih vložkov so (deli) denarne terjatve DUTB do Istrabenza v skupni višini do 60,33 milijona evrov, prednostna pravica obstoječih delničarjev do novih delnic pa se izključi, izhaja iz objave na spletnih straneh Ajpesa.