c S
Sodišče EU: Mehanizem ICS združljiv s pravom unije 30.04.2019 15:17 Mehanizem za reševanje sporov med vlagatelji in državami ICS, ki ga vključuje trgovinski sporazum Ceta med EU in Kanado, je po mnenju Sodišča EU združljiv s pravom unije. Skladnost mehanizma, ki je sporen tako za del politike kot nevladne organizacije, je sodišče obravnavalo na pobudo Belgije, v postopek pa je bila aktivno vključena tudi Slovenija.

ICS, mednarodni arbitražni tribunal za investicijske spore, je z bolj trajno strukturo v Ceti nadomestil prvotno zamišljeni ad hoc mehanizem reševanja sporov med vlagatelji in državami ISDS. Največ očitkov je deležen, ker se multinacionalke prek njega še vedno lahko izognejo nacionalnim sodiščem. Zaradi grožnje z milijardnimi odškodninami bi države lahko tudi odlašale s sprejemanjem za državljane koristne, za multinacionalke pa neprijetne zakonodaje.

Belgija se je v času sprejemanja Cete v luči odločnega nasprotovanja svojih regij zavezala zaprositi sodišče za mnenje o združljivosti ICS s pogodbo o EU in pogodbo o delovanju EU. Pomisleke glede ICS so izražali tudi mnogi slovenski poslanci, ostro so mu nasprotovali v delu civilne družbe, proti spornim trgovinskim sporazumom je potekalo tudi več protestov.

Slovenija je Sodišču EU posredovala pisna stališča v zadevi. Kot so februarja lani sporočili z vlade, je Slovenija poudarila pomen vladavine prava, načela avtonomije pravnega reda unije, ki ga varujejo nacionalna sodišča in Sodišče EU, načela primarnosti, enotnosti in učinkovitosti prava unije, načela pravne varnosti, pravice do dostopa do sodišč ter predvidljivosti in enakopravnosti.

Sodišče EU je danes sporočilo, da pravo unije ne nasprotuje niti vzpostavitvi sodišča, pritožbenega sodišča in pozneje večstranskega naložbenega sodišča niti temu, da se v sporazumu Ceta tem sodiščem podeli pristojnost za razlago in uporabo določb sporazuma ob upoštevanju pravil in načel mednarodnega prava, ki se uporabljajo med pogodbenicama sporazuma Ceta.

"Ker pa ta sodišča niso del sodnega sistema unije, ne morejo biti pristojna za razlago ali uporabo drugih določb prava unije kot tistih, ki jih vsebuje sporazum Ceta, ali za izdajo odločb, ki bi lahko učinkovale tako, da bi bilo institucijam unije preprečeno delovanje v skladu z njenim ustavnim okvirom," so zapisali v mnenju.

Sodišče je ugotovilo še, da s sporazumom Ceta predvidenima sodiščema ni podeljena nobena druga pristojnost za razlago ali uporabo prava unije kot tista, ki se nanaša na določbe tega sporazuma. Če namerava kanadski vlagatelj izpodbijati ukrepe katere od držav članic ali unije, je pristojnost za določitev, ali se spor glede na pravila o razdelitvi pristojnosti med unijo in njenimi državami članicami sproži proti navedeni državi članici ali proti povezavi kot celoti, podeljena uniji, še izpostavlja sodišče EU.

"Izključna pristojnost Sodišča EU za odločanje o razdelitvi pristojnosti med unijo in njenimi državami članicami je tako ohranjena," so dodali.

V zvezi z združljivostjo predvidenega mehanizma s splošnim načelom enakega obravnavanja je sodišče navedlo, da se s sporazumom Ceta sicer kanadskim vlagateljem, ki vlagajo v uniji, daje na voljo posebno pravno sredstvo zoper ukrepe unije, vendar njihov položaj ni primerljiv s položajem vlagateljev držav članic, ki vlagajo v EU. Prav tako je Sodišče EU ocenilo, da Ceta vsebuje zadostna jamstva za zagotovitev neodvisnosti članov predvidenih sodišč.

V celoti bo Ceta, ki je od septembra 2017 v začasni uporabi, sicer veljala, ko jo bodo ratificirale vse članice unije. Po uradnih podatkih Sveta EU je doslej ratifikacijski postopek zaključilo 12 članic, in sicer Češka, Danska, Estonija, Španija, Velika Britanija, Hrvaška, Litva, Latvija, Malta, Portugalska, Švedska in Finska.

Ljubljana, 30. aprila (STA)
Foto: STA