c S
Državni proračun v prvem četrtletju nekoliko zmanjšal primanjkljaj 30.04.2019 12:56 Ljubljana, 30. aprila (STA) - Državni proračun je v letošnjem prvem četrtletju nekoliko zmanjšal primanjkljaj, še vedno pa ga je bilo za več kot 200 milijonov evrov. Primanjkljaj je v tem delu leta sicer običajen, predvsem zaradi izplačil večjega dela obresti in subvencij, so pojasnili na finančnem ministrstvu.

V državni proračun se je v prvih treh mesecih steklo 2,36 milijarde evrov, kar je devet odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Odhodki so v tem obdobju porasli za 7,5 odstotka na 2,56 milijarde evrov.

To pomeni, da je državni proračun v prvem trimesečju beležil 201,8 milijona evrov primanjkljaja. Ta številka je nekaj nižja kot v enakem obdobju lani, ko je bilo primanjkljaja za 217,9 milijona evrov, po navedbah ministrstva pa ni zaskrbljujoča, saj se v začetku leta običajno izplača večji del obresti in subvencij. Za celo leto 2019 je v skladu z januarja potrjenim rebalansom načrtovan proračunski presežek v višini 193,6 milijona evrov.

Davčni prihodki, ki predstavljajo glavni vir proračunskih prihodkov, so se v prvih treh mesecih glede na enako lansko obdobje zvišali za 8,5 odstotka na blizu 2,04 milijarde evrov. "To med drugim pripisujemo nadaljevanju ugodnih trendov v gospodarstvu, na trgu dela in pri gibanju potrošnje," so v sporočilu za javnost zapisali na finančnem ministrstvu.

Prihodki iz dohodnine so se v primerjavi s prvimi tremi meseci lani zvišali za 14,8 odstotka, iz davka od dohodkov pravnih oseb za 5,5 odstotka, iz davka na dodano vrednost pa za 11,8 odstotka. Prihodki iz trošarin so se medtem znižali za 1,2 odstotka.

Za plačila domačih in tujih obresti je država v prvem letošnjem trimesečju odštela nekaj več kot 402 milijona evrov, kar je 12,6 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Tolikšno znižanje je posledica aktivnega upravljanja dolga, kot je denimo menjava dolarskih obveznic v evrske.

Se je pa v začetku leta 2019 iz državnega proračuna izplačalo več denarja za plače in prispevke delodajalcev za socialno varnost zaposlenih v ožji državni upravi (za 9,1 odstotka), kot tudi za plače in prispevke zaposlenih v širši javni upravi v okviru tekočih transferjev v javne zavode (za 5,8 odstotka). Zvišanje teh stroškov je med drugim posledica rednega napredovanja javnih uslužbencev in ukrepov v okviru dogovora s sindikati javnega sektorja, pojasnjujejo na ministrstvu.

Konsolidirana bilanca javnega financiranja, ki jo poleg državnega proračuna sestavljajo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in proračuni občin, je v prvih treh mesecih letos zabeležila približno 4,52 milijarde evrov prihodkov in 4,69 milijarde evrov odhodkov.