c S
Cinkarna želi ves bilančni dobiček nameniti za dividende 30.04.2019 09:10 Celje, 30. aprila (STA) - Delničarji Cinkarne Celje bodo na skupščini, ki je sklicana za 4. junij, med drugim odločali o uporabi bilančnega dobička v višini 22,8 milijona evrov. Po predlogu bodo skoraj vsega namenili za izplačilo dividend, v letošnje leto nameravajo namreč prenesti zgolj 517 evrov. Bruto dividenda na delnico bo tako nanesla 28,27 evra.

Na dnevnem redu junijske skupščine je tudi odločanje o pooblastilu upravi za pridobivanje lastnih delnic z namenom umika delnic. Skladno z njim bo lahko vodstvo družbe v naslednjih 12 mesecih na organiziranem in neorganiziranem trgu pridobivalo lastne delnice, pri čemer pa z že pridobljenimi delnicami ne bo smelo preseči 10 odstotkov osnovnega kapitala družbe. Nakupna cena delnice pri tem ne bo smela biti nižja od 170 evrov in ne višja od 270 evrov.

Tečaj delnice Cinkarne Celje se je sicer v ponedeljek na Ljubljanski borzi oblikoval pri 218 evrih.

Skupščina Cinkarne je sicer že lani pooblastila upravo za pridobivanje lastnih delnic, pri čemer so ceno določili v razponu od 250 do 300 evrov. Tako je predlagala največja lastnica, Modra zavarovalnica, medtem ko je predlog uprave predvideval nižji razpon cene, in sicer med 170 in 210 evri. Lanska skupščina je bila sicer sklicana le dan zatem, ko je družba Anatol iz skupine Martens Management Group ob finančni podpori investicijske družbe KKR objavila namero za prevzem celjske družbe, a je nato le nekaj dni kasneje od te namere odstopila.

Lastniki Cinkarne Celje - Modra Zavarovalnica ima 20-odstotni lastniški delež, sledita DUTB z 12,83 odstotka in SDH z 11,41 odstotka delnic - bodo sicer na skupščini odločali tudi o spremembi statuta, ki je potrebna zaradi lanskega zmanjšanja osnovnega kapitala. Spremembe statuta predvidevajo osnovni kapital v višini 20,23 milijona evrov.

Skupščina Cinkarne se bo seznanila tudi z odstopno izjavo članice nadzornega sveta Urške Podpečan in imenovala novega člana nadzornega sveta. Na ta položaj je predlagan Luka Gaberščik.

Cinkarna Celje, ki jo vodi Tomaž Benčina, je sicer lani ob 13-odstotnem padcu prihodkov ustvarila rekorden čisti dobiček v višini 30,6 milijona evrov. Ta je bil vseeno šest odstotkov pod načrtovanim za leto 2018.