c S
Möderndorfer predlaga odpravo prepovedi vertikalnih povezav v lekarniški dejavnosti 30.04.2019 07:29 Ljubljana, 29. aprila (STA) - Poslanec SMC Jani Möderndorfer je v petek v postopek DZ vložil predlog sprememb zakona o lekarniški dejavnosti, s katerim želi pravno ureditev vprašanja neenakopravnega položaja galenskih zdravil in vprašanja prepovedi vertikalnih povezav v zakonu uskladiti z ustavo. Zavzema se za odpravo prepovedi vertikalnih povezav v lekarniški dejavnosti.

Zakon o lekarniški dejavnosti je DZ na predlog vlade decembra 2016 sprejel po številnih postopkovnih težavah. Eno od najbolj perečih vprašanj je bila prav prepoved vertikalnih povezovanj v lekarniški dejavnosti.

Te določbe izvajalcem lekarniške dejavnosti prepovedujejo povezanost s pravnimi osebami, ki zdravila izdelujejo ali se ukvarjajo s prometom z njimi na debelo. Ministrstvo za zdravje, tedaj pod vodstvom Milojke Kolar Celarc iz vrst SMC, je pri snovanju predloga sledilo načelu, da morata biti nosilec in izvajalec lekarniške dejavnosti popolnoma neodvisna pri opravljanju svojega dela.

Möderndorfer je že tedaj opozarjal na nekatere težave, pod predlog sprememb zakona pa je tokrat pridobil še podpis poslanskega kolega Branislava Rajića. Uvesti želi rešitve, "ki bodo omogočale nemoteno, smotrno in racionalno izvajanje lekarniške dejavnosti". V obrazložitvi je navedeno, da so številne določbe tega zakona v postopku ocene ustavnosti in zakonitosti pred ustavnim sodiščem, zato je prvi razlog za spremembo zakona odprava neustavnosti in neustreznosti.

Predlagatelj napoveduje, da se bo s predlogom odpravil neenakopraven položaj izdelovalcev galenskih zdravil v razmerju do drugih proizvajalcev istovrstnih zdravil. Namen spremembe 86. člena je v izvzetju izdelave galenskih zdravil iz pravnega režima javne službe in vključitvi te dejavnosti v pravni režim, ki nasploh ureja izdelavo zdravil. Zdaj zakon namreč določa, da se galensko zdravilo izdela, če na trgu ni industrijskega zdravila z enako učinkovino v enaki jakosti in v enaki farmacevtski obliki.

Po mnenju predlagatelja sprememb ni mogoče najti pametnega razloga, zakaj ne bi smela galenska zdravila konkurirati industrijskim, saj je namen zdrave konkurence spodbujati proizvajalce k boljši kakovosti in nižji ceni, pri čemer je tem bolj učinkovita, čim več je ponudnikov istovrstnih storitev na trgu.

Predlagatelj želi odpraviti tudi prepoved vertikalnega povezovanja v lekarniški dejavnosti. 26. člen namreč po njegovem mnenju moti konkurenco na trgu, daje neupravičeno prednost dvema tržnima igralcema, se preliva z negativnimi učinki v lekarniško in drogeristično dejavnost ter prinaša potencialen pritisk na javne finance. Zaradi delovanja tega člena po koncu prehodnega obdobja, v katerem se morajo vertikalne povezave ukiniti, lahko na lekarniškem trgu po ocenah predlagatelja novele pričakujemo negativne učinke. DZ je sicer konec leta 2017 podaljšal prehodni rok za uskladitev poslovanja veletrgovcev z zdravili z določbami zakona do konca letošnjega leta.

Predlagatelj sprememb med drugim ugotavlja, da se prepoved vertikalnih povezovanj na področju dejavnosti prometa na debelo nanaša izključno na promet na debelo z zdravili in medicinskimi pripomočki, ne pa tudi na promet na debelo z izdelki za podporo zdravljenju in ohranitev zdravja.