c S
Na Koroškem sanacija gozdov po zadnjem vetrolomu hitrejša v zasebnih gozdovih 30.04.2019 07:57 Slovenj Gradec, 30. aprila (STA) - Oktobra lani je vetrolom na Koroškem podrl za več kot 142.000 kubičnih metrov dreves, od tega 92.000 kubičnih metrov v zasebnih, ostalo v državnih gozdovih. V zasebnih gozdovih so doslej posekali dobrih 55 odstotkov poškodovanega drevja, v državnih četrtino. Ob tem so težave še s slabimi gozdnimi cestami in odkupom, vnovič grozijo podlubniki.

Oktobrski vetrolom je na območju slovenjgraške enote Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) najbolj prizadel gozdove na območju Občine Črna na Koroškem, še posebej na območju Koprivne. Tam je bilo na skoraj 150 hektarjih površine gozdov podrtih več kot polovica vseh dreves.

Vsi lastniki gozdov so takoj začeli sanacijo prizadetih površin. Zima brez večje količine snega je bila ugodna za izvajanje del, v zadnjem mesecu pa je sanacija nekoliko zastala zaradi omejenega prometa po gozdnih cestah v času odjuge in razmočenosti, kar onemogoča odvoz lesa s tovornjaki.

"Predvidevamo, da bo prva faza sanacije, ki zajema posek poškodovanega drevja, v zasebnih gozdovih pretežno zaključena do poletja, v državnih gozdovih pa bo posek poškodovanega drevja predvidoma zaključen do konca leta," je za STA pojasnil novi vodja slovenjgraške območne enote ZGS Branko Gradišnik.

Trenutno sečnjo poškodovanega drevja na prizadetem območju izvajajo s petimi sečnimi stroji, od tega tremi v zasebnih gozdovih, in osmimi žičnicami, od tega jih je pet v zasebnih gozdovih.

Dela v zasebnih gozdovih izvajajo gozdni delavci iz Avstrije in Gozdnega gospodarstva Bled, medtem ko v državnih gozdovih sečnjo opravljajo tudi z lastnimi delavci in z novo žičnico, ki so jo pridobili lani. Po zagotovilih bodo posek v državnih gozdovih v prihodnjih mesecih pospešili, je dejal Gradišnik.

Država je lastnikom gozdov doslej pomagala predvsem na strokovnem področju. ZGS je takoj pristopil k ocenjevanju škode in izdelavi sanacijskega načrta, ki bo podlaga za izvedbo druge faze sanacije poškodovanih gozdov. Za vsa načrtovana dela bo potrebnih več kot 290.000 evrov, ki jih bo država zagotovila v okviru programa razvoja podeželja.

Strokovni delavci ZGS so med drugim lastnikom pomagali tudi pri organizaciji izvedbe poseka, pri trasiranju in pripravi dokumentacije za gradnjo potrebnih gozdnih prometnic, sicer pa bodo najbolj prizadeti lastniki gozdov upravičeni do odpisa prispevkov.

Poleg sanacije po lanskem vetrolomu pa se lastniki gozdov na Koroškem tačas ubadajo še z nekaterimi drugimi težavami. V zadnjem mesecu je bil znova posebej izpostavljen problem vzdrževanja gozdnih cest.

Sredstva, ki so na razpolago po posameznih občinah, po Gradišnikovih besedah komaj zadoščajo za izvedbo rednih vzdrževalnih del v normalnih razmerah. Na območjih sanacije gozdov po naravnih ujmah so ceste zaradi povečane gozdne proizvodnje in odvoza lesa veliko bolj obremenjene, dodatnih sredstev za izvajanje nujnih vzdrževalnih del pa ni.

Odkup lesa je v veliki meri vezan na žagarske obrate v Avstriji, ki tudi najbolj vplivajo na ceno lesa. V vetrolomu poškodovano drevje dosega veliko nižjo ceno, ob nepravočasnem spravilu in odvozu lesa pa se ta še zmanjša zaradi sekundarnih škodljivcev, ki napadejo hlode.

Kot posledica naravnih ujm se vselej pojavi tudi gradacija podlubnikov. "Izkušnje iz prejšnjih let nas opozarjajo, da bo potrebno v letošnjem letu vložiti ogromno dodatnega napora v pravočasno odkrivanje in zatiranje podlubnikov," je opozoril Gradišnik in spomnil, da so koroški gozdovi, kjer v drevesni sestavi prevladuje smreka, še posebej ogroženi.

Zelo pomembno je, da lastniki gozdov pregledujejo svoje gozdne površine, da o pojavu pravočasno obveščajo strokovne delavce ZGS in da izvedejo vse potrebne ukrepe za zatiranje. Vremenske razmere, tudi minula mila zima, so za razvoj podlubnikov v letošnjem letu zelo ugodne, opozarjajo gozdarji.

Medtem je sanacija koroških gozdov po vetrolomu, ki je območje prizadel decembra 2017, pretežno zaključena. Po evidencah ZGS je bilo v tem vetrolomu škode še več kot v lanskem, saj je bilo treba posekati več kot 420.000 kubičnih metrov dreves. V zasebnih gozdovih je posekanih več kot 98 odstotkov poškodovanega drevja, v državnih gozdovih pa okrog 95 odstotkov. Na prizadetih površinah se začenja druga faza sanacije, to je obnova najbolj prizadetih površin.