c S
Ministrstvo zavrača očitke na račun najemanja prostorov za nekatere CSD 29.04.2019 13:20 Ljubljana, 29. aprila (STA) - Na ministrstvu za delo zavračajo očitke na račun najemanja prostorov za delovanje nekaterih centrov za socialno delo (CSD) oz. njihovih enot. Pri tem med drugim poudarjajo, da je vsak direktor ali v. d. direktorja zavoda pristojen tudi, da vodi postopek izbire najprimernejših poslovnih prostorov.

Ministrstvo je v primeru poslovnih prostorov CSD Maribor izdalo soglasje, da ta CSD najame dodatne poslovne prostore za svojo novo enoto Maribor Center, in sicer v velikosti 875 kvadratnih metrov po ceni osem evrov na kvadratni meter brez obratovalnih stroškov. Skupna mesečna cena najema tako znaša 7000 evrov, je ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenija Klampfer zapisala v odgovoru na pisno poslansko vprašanje Blaža Pavlina iz NSi. Poslanec je namreč omenil, da je po informacijah domačinov v Mariboru več praznih prostorov, ki so v lasti države ali mestne občine.

Po ministričinih besedah ima CSD Maribor za prostore na Dvoržakovi ulici, ki jih kot možno lokacijo omenja poslanec, že podaljšano najemno razmerje za določen čas z Mestno občino Maribor, ki jih uporablja za arhivske prostore.

Po novi organizacijski strukturi CSD, ki je začela veljati 1. oktobra lani, se je 62 dotedanjih centrov spojilo v 16 območnih, dotedanji pa so postali njihove enote. Dotedanji CSD Maribor se je po novem razdelil v dve enoti - na enoto Maribor Center in enoto Maribor Tezno.

V povezavi z najemom poslovnih prostorov za enoto CSD Celje v Šentjurju pri Celju pa je Klampferjeva navedla, da enota zdaj posluje v prostorih, ki so glede na predpise premajhni. Ministrstvo pa glede potencialne selitve v primernejše prostore še ni prejelo ustrezne vloge CSD Celje.

Sicer pa pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialno varstvenih storitev po ministričinem pojasnilu ureja tudi minimalne tehnične zahteve za izvajanje dejavnosti CSD. Objekti in prostori, v katerem se opravljajo socialno varstvene storitve in dejavnost CSD, morajo biti dostopni in zasnovani tako, da ustrezajo psihofizičnim in zdravstvenim potrebam uporabnikov in izvajanju strokovnega dela delavcev.

Najemno pogodbo za poslovni prostor CSD sklene poslovodni organ, ki je odgovoren za njegovo zakonitost. Ministrstvo v vsakem izdanem soglasju, da CSD lahko pridobi dodatne oziroma nove poslovne prostore, izrecno poudari, da morajo biti prostori v skladu z omenjenim pravilnikom, je ministrica odgovorila na poslančevo vprašanje, kakšno je zagotovilo, da bo v novih prostorih omogočena ustrezna obravnava človeka v stiski. Po eni od ponudb naj bi namreč šlo za oddajo prostorov, ki ne ustrezajo potrebam uporabnikov in ne izpolnjujejo pogojev iz pravilnika, je zapisal v poslanskem vprašanju.