c S
Delničarji Luke Koper o izplačilu dividend konec junija 29.04.2019 13:20 Koper, 29. aprila (STA) - Delničarji Luke Koper bodo o delitvi 29,25 milijona evrov lanskega bilančnega dobička odločali na skupščini, ki bo 28. junija. Po predlogu uprave in nadzornikov bi se za izplačilo dividend namenilo 18,62 milijona evrov oz. 1,33 evra bruto na delnico, izhaja iz sklica skupščine, objavljenega na spletni strani Ajpesa.

Medtem bi po predlogu nerazporejenih ostalo 10,63 milijona evrov. Ob tem bodo delničarji odločali tudi o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za delo v lanskem letu.

Delničarji Luke Koper so lani na nasprotni predlog Slovenskega državnega holdinga (SDH) odločili, da se za dividende nameni skoraj celoten bilančni dobiček, tako so dobili dividendo v višini 1,23 evra bruto na delnico. Za izplačilo dividend je Luka namenila 17,22 milijona evrov, medtem ko je uprava družbe pod vodstvom Dimitrija Zadela želela med delničarje razdeliti 14,7 milijona evrov oz. 1,05 evra bruto na delnico.

SDH ima sicer v lasti 11,13 odstotka Luke, zastopa pa tudi državo, ki ima v lasti 51-odstotni delež upravljalca s koprskim pristaniščem. Med večjima lastnikoma sta po podatkih s konca lanskega leta še Kapitalska družba (4,98 odstotka) in Mestna občina Koper (3,14 odstotka).

Skupščina Luke Koper bo odločala še o spremembi statuta družbe. Družba namreč od odvisne družbe Luka Koper Inpo prenaša dejavnost vzdrževanja pristaniške infrastrukture, namenjene za javni promet, poleg tega pa želi vodstvo statut dopolniti z nekaterimi dejavnostmi, ki jih bodo z veliko verjetnostjo v prihodnosti opravljali. Poleg tega nameravajo z zakonom o gospodarskih družbah uskladiti statut v delu, ki se nanaša na sprejemanje odločitev uprave.

Luka Koper je lani na ravni skupine ustvarila 226 milijonov evrov prihodkov od prodaje oz. sedem odstotkov več kot leta 2017 in 60 milijonov evrov čistega dobička, kar predstavlja 71-odstotno rast. Matična družba je čiste prihodke od prodaje povečala za osem odstotkov na 206,8 milijona evrov, čisti dobiček pa za 77 odstotkov na 33,1 milijona evrov. Za letos pričakujejo, da se bodo prihodki še povečali, dobiček pa naj bi bil nižji.