c S
Slovenski in hrvaški sindikalisti za previdnost pri zviševanju upokojitvene starosti 29.04.2019 13:18 Ljubljana, 29. aprila (STA) - Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Zveza samostojnih sindikatov Hrvaške (SSSH) sta na današnjem tradicionalnem srečanju v Samoboru sprejeli skupno izjavo z naslovom 67 je preveč, s katero pozivata k tehtnemu premisleku in širokemu socialnemu dialogu pri zviševanju upokojitvene starosti. Poudarili so, da to zahteva tudi druge ukrepe.

Hrvaška vlada meni, da bo z dvigom upokojitvene starosti in nižjimi pokojninami za tiste, ki bi se predčasno upokojili, vzpostavila trajnosten pokojninski sistem ter ustrezno odgovorila na demografsko stanje in razmere na trgu dela, so zapisali v izjavi, pod katero sta se podpisala predsednik SSSH Mladen Novosel in predsednica ZSSS Lidija Jerkič.

S 1. januarjem naj bi na Hrvaškem novi zakon o pokojninskem zavarovanju uveljavil spremembo, po kateri bodo morali od leta 2033 moški in ženske, ki prej ne bodo dosegli polne delovne dobe, delati do 67. leta. Delavci z 41 leti delovne dobe se bodo lahko upokojili po 60. letu starosti, po letu 2027 pa bo to možno šele pri starosti 61 let, sta spomnili sindikalni zvezi.

Tudi v Sloveniji se napovedujejo spremembe in dopolnitve zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, med katerimi sindikalisti izpostavljajo dvojni status upokojencev, spremembe odstotkov za odmero prve pokojnine in dvig ciljne upokojitvene starosti za tiste, ki jim ne uspe zbrati 40 let delovne dobe, s 65 na 67 let.

SSSH in ZSSS vztrajata, da morajo biti vse spremembe pokojninskega zavarovanja izvedene premišljeno, ob širšem družbenem konsenzu in v obveznem soglasju s socialnimi partnerji. "Pokojninska reforma se dotika prav vsakega državljana in državljanke, zato je nujno, da smo prav vsi vključeni v razpravo o naši prihodnosti. SSSH in ZSSS ne pristajata na enostranske odločitve katerekoli vlade, sploh ne v škodo državljank in državljanov, delavk in delavcev, upokojenk in upokojencev," so poudarili.

Strinjajo se, da morajo kakršnekoli spremembe sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja upoštevati družbenoekonomski razvoj in nove trende na trgu dela ter zagotoviti ustrezno raven socialne varnosti tako sedanjim kot tudi bodočim generacijam upokojencev.

S tega vidika morajo biti spremembe pokojninskega sistema izpeljane ob predhodni oziroma hkratni vpeljavi ustreznih ukrepov na trgu dela, na področju varnosti in zdravja pri delu in na področju izobraževanja ter ob ukrepih za povečanje produktivnosti, ki bodo zagotavljali tudi ustrezno socialno in ekonomsko varnost ter poklicno zdravje vsem udeležencem pokojninskega sistema, sta pozvali sindikalni zvezi.

Prepričani so, da je upokojevanje pri 67 letih prepozno. "Daljše izobraževanje, daljše iskanje prve zaposlitve, prekarne oblike dela, obdobja brezposelnosti; vse to so dejstva, ki smo jim priča in s porastom katerih postaja zbrati 40 let pokojninske dobe vse težja in težja, za marsikoga nemogoča naloga," so dodali.