c S
Naložbe CTN: V novogoriški občini za dobrih deset milijonov evrov investicij 29.04.2019 13:18 Nova Gorica, 29. aprila (STA) - Iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) je Mestna občina Nova Gorica pridobila skoraj 10,8 milijona evrov nepovratnih sredstev. Dobrih sedem milijonov evrov bodo namenili za naložbe urbane prenove na degradiranih območjih. Za naložbe v trajnostno mobilnosti načrtujejo 3,7 milijona evrov za energetsko sanacijo stanovanj pa 63.000 evrov.

Mestni občini Nova Gorica sta bili doslej izdani dve odločitvi o podpori projektov CTN. Prva je za izgradnjo 25-metrskega pokritega bazena, druga pa za vzpostavitev povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice, so za STA povedali na občini.

Letos bodo začeli dela v okviru projekta vzpostavitve povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice. Vzpostaviti želijo celovit sistem trajnostne mobilnosti. Z investicijo v kolesarske poti v mestu, ki se bo zaključila predvidoma konec leta, želijo izboljšati tudi prometno varnost in povečati privlačnost kolesarskega prometa.

Poleg rekonstrukcije in novogradnje kolesarskih poti načrtuje novogoriška občina vzpostaviti mobilnostni center, ki bo namenjen informiranju, ozaveščanju in izobraževanju javnosti o pomenu trajnostne mobilnosti.

V športnem parku sredi Nove Gorice bo občina zgradila pokriti bazen, obenem pa želijo v sklopu tega projekta prenoviti zunanje površine v zeleni prostor za druženje. Prvi plavalci bodo v pokritem bazenu predvidoma zaplavali jeseni 2021, investicija pa je vredna dobrih pet milijonov evrov.

Na ministrstvu za okolje in prostor je v potrjevanju projekt celovite prenove Cankarjevega naselja v Novi Gorici, ki je razdeljen na tri sklope. Prvi je urejanje odprtega medblokovskega prostora, v drugem bodo odpravili nekatere pomanjkljivosti zastarele komunalne infrastrukture, tretji pa bo namenjen procesu prenove in socialne kohezije celotne stanovanjske soseske.

Letos pripravljajo še prijavo projekta za obnovo Rafutskega parka z Vilo Rafut ter P+R Solkan - Nova Gorica, kjer predvidevajo ureditev parkirišča po sistemu P+R s predvidoma 100 parkirnimi mesti in mobilnostnim centrom.

Evropska unija mehanizem CTN namenja za uresničevanju ciljev trajnostnih urbanih strategij mestnih občin. Mestne občine v Sloveniji so iz CTN upravičene do skupaj 139 milijonov evrov sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, kohezijskega sklada in državnega proračuna.