c S
DUTB prodaja za več kot 130 milijonov evrov terjatev 29.04.2019 10:01 Ljubljana, 29. aprila (STA) - Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) z zbiranjem zavezujočih ponudb išče kupca za 130,38 milijona evrov vreden paket terjatev do 66 pravnih oseb. DUTB bo ponudbe zbirala do 3. junija do 14. ure.

Zainteresirani morajo v ponudbi med drugim navesti identiteto končnega lastnika ponudnika, opis namena za odkup terjatev, izjavo, da ima vsa interna ali druga dovoljenja za podajo zavezujoče ponudbe, kratek opis dejavnosti, s katero se ukvarja in in osnovne finančne podatke, izhaja iz objave na spletni strani DUTB.

Ponudnik mora predložiti tudi izjavo o okoliščinah finančnega odkupa in načinu financiranja odkupa, v kateri mora med drugim opisati način financiranja odkupa, konkretno predstaviti dejanski izvor sredstev za odkup (vključno z višino financiranja iz lastnih sredstev ter iz kredita, pridobljenega od tretjih oseb (banke itd.), podrobno pa mora opisati način financiranja odkupa terjatev ter dinamiko plačil.

Zavezujoča ponudba mora biti veljavna najmanj 90 dni od dneva oddaje oz. najmanj do 31. avgusta, ponudniki bodo imeli tudi možnost skrbnega pregleda dokumentacije.