c S
Gorenje z borze umika še obveznice 27.04.2019 07:09 Ljubljana, 26. aprila (STA) - Družba Gorenje je za 28. maj skupščino imetnikov obveznic z oznako GV02. Imetniki bodo odločali o predlogu, da se omenjene obveznice umaknejo iz trgovanja Ljubljanski borzi, s čimer Gorenje po prevzemu s strani Hisensa ne bi bilo več dolžno izpolnjevati obveznosti, ki veljajo za javne družbe.

Družba Hisense Luxembourg Home Appliance Holding je s prevzemno ponudbo in iztisnitvijo manjšinskih delničarjev lani postala edini delničar Gorenja ter ga preoblikovala v družbo z omejeno odgovornostjo. Delnice Gorenja so lani prenehale kotirati na ljubljanski in varšavski borzi.

Kljub temu je Gorenje še vedno dolžno izpolnjevati obveznosti, ki veljajo za javne družbe, saj so v borznem trgovanju še naprej njegove obveznice. Gorenje je opravilo razgovore z imetniki obveznic GV01 in GV02. Postopek umika obveznic GV01 je sicer družba zaustavila "upoštevajoč rezultate testiranja trga ter skorajšnjo zapadlost obveznice", so pojasnili v sporočilu, objavljenem na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Družba pa nadaljuje s procesom umika obveznice GV02 iz trgovanja na borzi. Tako je objavila sklic zasedanja oz. skupščine imetnikov te obveznice.

V skladu z zakonodajo bo v primeru, da bodo za umik glasovali imetniki obveznic, katerih nominalni znesek predstavlja vsaj 90 odstotkov nominalnega zneska celotne serije obveznic, bo umik učinkoval s 14. junijem. Če pa bo sprejet z nižjo, a vsaj tričetrtinsko večino, pa bo veljal po poteku šestih mesecev od objave notarskega zapisnika z zasedanja imetnikov.

V primeru odločitve, da se obveznice umaknejo iz borznega trgovanja, bo Gorenje imetnikom obveznic izplačalo nadomestilo za odločanje v višini petih evrov z vsako obveznico. Prav tako bo omogočilo vsem imetnikom, da prodajo svoje obveznice GV02 izdajatelju po ceni 102,50 odstotka oz. 1025 evrov za vsako obveznico, povečano za natečene obresti. Taka ponudba bo veljala tudi kot ponudba primerne odpravnine imetnikom, ki nasprotujejo umiku, so še dodali.