c S
Vlada potrdila predlog novele energetskega zakona 27.04.2019 07:09 Ljubljana, 26. aprila (STA) - Vlada je danes na dopisni seji potrdila predlog novele energetskega zakona, s katero zakon usklajuje z evropskim pravnim redom, odločbo ustavnega sodišča in smernicami za državno pomoč za okolje in energijo. Z novelo se ureja tudi manjše spremembe, s katerimi se bodo določile pravne podlage za bolj jasne določitve obveznosti udeležencev na trgu.

Predlog novele energetskega zakona je bil zaradi nujne implementacije evropskih direktiv in ustavne odločbe lani že v obravnavi v DZ, a prvič ni prestal obravnave, drugič pa ni prišel na vrsto zaradi prenehanja mandata prejšnjega sklica DZ. Sprejem predlaganih sprememb je nujen, da se preprečijo negativne posledice za delovanje države, so doslej večkrat poudarili na infrastrukturnem ministrstvu.

Evropska komisija je namreč Sloveniji že poslala uradni opomin, ker ni v celoti izpolnila obveznosti, da morajo biti energetske izkaznice za stavbe, v katerih se na skupni uporabni tlorisni površini nad 250 kvadratnih metrov pogosto zadržuje javnost, prikazane na vidnem mestu in jasno opazne javnosti. Gre za trgovine, nakupovalne centre, restavracije, gledališča, banke in hotele.

Poleg tega želi ministrstvo v zakon skladno z evropsko direktivo dodati nov pomen izraza "učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje", ki pomeni sistem daljinskega ogrevanja ali hlajenja, pri katerem se uporablja vsaj 50 odstotkov energije iz obnovljivih virov, 50 odstotkov odvečne toplote, 75 odstotkov toplote iz soproizvodnje ali 50 odstotkov kombinacije toplote iz najmanj dveh prej navedenih virov

Glede na odločbo ustavnega sodišča pa je treba v zakon dodati tudi postopek pridobitve plačila ustrezne denarne odškodnine za čas od dejanske uporabe nepremičnine zaradi gradnje energetske infrastrukture do izdaje odločbe o razlastitvi ali ustanovitvi služnosti v javno korist.

Na ministrstvu so v predlog novele zakona vgradili tudi smernice za državno pomoč za okolje in energijo, ki so bile sprejete kmalu po uveljavitvi energetskega zakona v letu 2014. Do pomoči v obliki zagotovljenega odkupa bodo po novem upravičene le tiste elektrarne, ki električno energijo proizvajajo iz obnovljivih virov energije ali soproizvodnje toplote, z močjo do 500 kilovatov in ne več enega megavata.

Pri izvajanju trenutno veljavnega zakona so se pokazale tudi nekatere nejasnosti in nedoslednosti ali pa izvajanje določb ni prineslo načrtovanih rezultatov, zato se z manjšimi spremembami urejajo tudi posamezne vsebine, kot na primer odgovornost dobaviteljev, ki prodajajo preko posrednikov, odklopi po predhodnem obvestilu in odklopi brez predhodnega obvestila, varstvo osebnih podatkov, sklicevanja na pravilne odstavke in odprava nejasnosti pri določitvi strank v postopku pred agencijo.

Med rešitvami predlagane novele je navedeno tudi, da bo lahko vlada, če Slovenija ne bo dosegla zastavljenih ciljev za rabo obnovljivih virov energije, z drugimi članicami EU sklenila dogovor o statističnih prenosih energije.