c S
Vlada pošilja v Bruselj še program stabilnosti 27.04.2019 07:09 Ljubljana, 26. aprila (STA) - Potem ko je vlada nacionalni reformni program za leti 2019 in 2020 pred dnevi že posredovala v Bruselj, danes pošilja še program stabilnosti s fiskalnimi napovedmi za prihodnja tri leta. Na tej podlagi bo Evropska komisija presodila, ali je Slovenija na pravi poti do srednjeročnega cilja javnih financ in jo po potrebi pozvala k ukrepanju.

Nacionalni reformni program in program stabilnosti sta dva ključna dokumenta t. i. evropskega semestra, v katerih vsaka država članica predstavi usmeritve ekonomske politike, spremlja uresničevanje ciljev strategije Evropa 2020 in prikaže napredek pri izpolnjevanju v preteklosti prejetih priporočil Evropske komisije. Države članice ju morajo posredovati v Bruselj vsako leto do konca aprila.

Vsebina programa stabilnosti se dopolnjuje in prekriva z vsebino nacionalnega reformnega programa. Program stabilnosti se osredotoča na makroekonomski razvoj, fiskalno politiko in javne finance, nacionalni reformni program pa opisuje ukrepe, napovedane strukturne reforme ter doseganje ciljev strategije za rast in delovna mesta EU 2020.

Vlada je program stabilnosti pripravila ob upoštevanju aktualnih javnofinančnih podatkov in odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država 2020-2022, ki ga je v četrtek sprejel DZ. Odlok določa ciljni saldo in najvišji možni obseg javnofinančnih izdatkov ter ciljne salde in najvišji možni obseg izdatkov vsake od štirih javnofinančnih blagajn (državni proračun, zdravstvena in pokojninska blagajna ter občinski proračuni).

Slovenija bo srednjeročni cilj javnih financ dosegla že prihodnje leto in ne šele dve leti pozneje, so po današnji dopisni seji vlade sporočili iz urada vlade za komuniciranje. Pri tem moramo zagotoviti takšen splet ekonomskih politik, ki omogoča, da na tem srednjeročnem cilju ostanemo in da ne ogrožamo gospodarske rasti, so dodali.

Potem ko je Slovenija leta 2018 beležila javnofinančni presežek v višini 0,7 odstotka BDP in se bo letos predvidoma zvišal na 0,8 odstotka BDP, program stabilnosti napoveduje njegovo nadaljnjo rast na 1,2 odstotka BDP do leta 2022. Leta 2020 je načrtovan v višini enega odstotka BDP, leta 2021 pa v višini 1,1 odstotka BDP.

Hkrati se bo javni dolg leta 2020 po načrtih znižal na 61,3 odstotka BDP, leta 2021 na 57,9 odstotka BDP in leta 2022 na 54,7 odstotka BDP.