c S
Na kratko iz gospodarstva 27.04.2019 07:09 Ljubljana, 26. aprila (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) do 11. junija do 16. ure zbira zavezujoče ponudbe za nakup 137.767 delnic družbe Melamin iz Kočevja. Omenjeni paket delnic predstavlja 30,62-odstotni lastniški delež, izhaja iz povabila na javni razpis, danes objavljenega v Financah.

Zavarovalniški holding Skupina Prva, ki se ukvarja s pokojninskimi zavarovanji, je lani na ravni skupine ustavil 4,9 milijona evrov čisdtega dobička, kar je 2,3 odstotka več kot predlani. Čisti prihodki od zavarovalnih premij so porasli za 13,6 odstotka na 14,7 milijona evrov, kaže revidirano letno poročilo, danes objavljeno na spletni strani Ljubljanske borze.

Zavarovalnici Allianz in Ergo sta se dogovorila za sodelovanje pri distribuciji in zagotavljanju storitev neživljenjskih zavarovanj v Sloveniji. Ergo bo tako obstoječim ali novim strankam na področju Slovenije ponujal ekskluzivno Allianzove produkte neživljenjskih zavarovanj, so sporočili iz Allianza.

Nadzorni svet družbe M1 je na četrtkovi seji sprejel revidirano letno poročilo družbe za leto 2018 in konsolidirano revidirano letno poročilo skupine za leto 2018, so prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz M1.

Nadzorni svet družbe Hram Holding je na četrtkovi seji sprejel letno poročilo družbe in skupine Hram Holding za leto 2018 ter se seznanil s poročilom neodvisnega revizorja. Potrdil je tudi revidirano poročilo o razmerjih s povezanimi družbami Hram Holding. Sestala se je tudi revizijska komisija družbe, ki je prav tako obravnavala lansko poročilo o poslovanju družbe in skupine ter se seznanila s poročilom neodvisnega revizorja, so prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz družbe.

Družba FMR iz Idrije je na spletnih straneh Ajpesa objavila sklic skupščine, na kateri bodo delničarji odločali o preoblikovanju iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo. Sedež družbe FMR Financiranje in upravljanje naložb bo po novem v Ljubljani, njen direktor pa bo zdajšnji predsednik uprave Stojan Petrič. Skupščina bo 31. maja v Idriji.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je rok za prijavo na javni razpis za podporo za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov za letos podaljšala z 29. maja na 30. julij, so sporočili z ministrstva. Na razpisu je sicer na voljo 15 milijonov evrov.

Program Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja (ESPON) je objavil razpise za izvedbo treh ciljnih raziskav programa ESPON in Alpski atlas. ESPON povezuje območje držav EU in štirih partnerskih držav, Islandije, Lihtenštajna, Norveške in Švice. Cilj programa je spodbujanje in pospeševanje evropskega teritorialnega sodelovanja in razvoja z izhodiščem v prenosu znanja in zagotavljanju podpore za uresničevanje evropskih politik, del tega je tudi vzpostavitev skupnega evropskega znanstvenega omrežja na področju prostorskega razvoja, so sporočili z ministrstva za okolje in prostor.

Turistična zveza Slovenije je v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo v sredo pripravila 33. festival Turizmu pomaga lastna glava s temo Turistični spominek mojega kraja, v okviru katerega so se predstavili najboljši udeleženci festivala. Vsako leto osnovnošolci pripravijo turistične naloge, v katerih razvijajo turistične ideje in proizvode; nemalo se jih na koncu tudi uresniči, so sporočili iz turistične zveze, kjer upajo, da se bodo letošnje ideje za nove turistične spominke uresničile v čim večjem številu, saj je večina šol svoje ideje že predstavila občinam, javnim zavodom za turizem, turističnim ponudnikov, itd.

Stečajni upravitelj mesarije Strašek iz Slovenskih Konjic bo 7. maja na dražbi v Rogaški Slatini prodajal zaloge družbe, ki je od 28. marca v stečajnem postopku. Gre za zmrznjeno meso in mesne izdelke po izklicni ceni 25.000 evrov, je razvidno iz današnje objave na Ajpesu.

Sredi meseca je začela veljati evropska direktiva o izdajanju e-računov pri javnem naročanju. Po njej morajo zavezanci za javno naročanje sprejeti in obdelati e-račun, če jim je bil posredovan v evropskem standardu. E-računi omogočajo hitrejšo in učinkovitejšo obdelavo računov in prinašajo prihranke. Ti so bili med 2015 in 2017 na ravni EU ocenjeni na 920 milijonov evrov, so danes sporočili z ministrstva za finance.

Družba BTC iz Ljubljane je na spletnih straneh Ajpesa objavila sklic skupščine, na kateri se bodo delničarji seznanili s poslovanjem v lanskem letu ter glasovali o predlogu, da se od 16,9 milijona evrov bilančnega dobička za leto 2018 nameni 2,4 milijona evrov za izplačilo dividend, preostalih 14,5 milijona evrov pa ostane nerazporejenih. Dividenda na delnico bo tako znašala 11 evrov bruto. Na predlog največjih delničarjev Ajdacom in Invest point je na dnevnem redu skupščine tudi prehod na enotirni sistem upravljanja ter v zvezi s tem odpoklic nadzornega sveta in imenovanje upravnega odbora. Skupščina bo 31. maja v Ljubljani.

Svet delavcev Zavarovalnice Triglav je na četrtkovi seji za nova člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev, izvolil Petra Celarja in Branka Gorjana. Štiriletni mandat bosta nastopila 1. junija, ko se izteče mandat dosedanjima predstavnikoma zaposlenih med nadzorniki, so sporočili iz Zavarovalnice Triglav.

Družba Melamin je objavila letno poročilo za poslovno leto 2018, v katerem je ustvarila 51,79 milijona evrov prihodkov, kar je dva odstotka več kot v predhodnem letu. Dobiček se je sicer zaradi rasti cen surovin znižal za 35 odstotkov na 1,6 milijona evrov.

Družba Sij je prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočila, da je v četrtek sklenila aneks k posojilni pogodbi z družbo Dilon, na podlagi katerega se bo tej družbi rok za vračilo 4,35 milijona evrov posojila podaljšal do 24. aprila 2020.