c S
Vladni urad z razpisom za pomoč pri integraciji oseb s priznano mednarodno zaščito 27.04.2019 07:09 Ljubljana, 26. aprila (STA) - Urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov je v uradnem listu objavil razpis za izvedbo projekta Pomoč pri integraciji oseb s priznano mednarodno zaščito. Za razpis bo okvirno namenjenih 360.000 evrov, prijavo nanj pa je treba oddati najpozneje do 27. maja.

Program Pomoč pri integraciji oseb s priznano mednarodno zaščito osebam z mednarodno zaščito ter članom njihovih družin v prvih treh letih od pridobitve statusa zagotavlja pomoč pri vključevanju v družbo. Pri tem predvideva izvedbo orientacijskega programa, operativno pomoč pri reševanju življenjskih situacij ter različne integracijske aktivnosti in učne pomoči.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti ali imajo status mednarodne organizacije ter si prizadevajo uresničiti iste cilje, kot so zapisani v Nacionalnem programu RS za črpanje iz Sklada za azil, migracije in vključevanje.

Projekt, s katerim se prijavljajo na razpis, mora imeti realne in jasno postavljene cilje, izvajati ga je treba v Sloveniji, na nacionalni ravni, izvajalci pa morajo zagotoviti njegovo izvajanje po načelu nepridobitnosti, je zapisano v razpisu.