c S
Vključitev v VDC naj bi letos omogočili vsem, ki jo potrebujejo 27.04.2019 07:09 Ljubljana, 26. aprila (STA) - Po oceni ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bodo letos lahko omogočili sprejem v varstveno delovni center (VDC) vsem uporabnikom, ki bodo to storitev potrebovali. V VDC bodo zagotovljene tudi kadrovske okrepitve, so napovedali.

Ministrstvo je v proračunu za leto 2019 uspelo zagotoviti dodatna sredstva, s katerimi bodo letos omogočene vključitve novih uporabnikov v VDC na območju celotne Slovenije, je ministrica za delo Ksenija Klampfer navedla v odgovoru na pisno poslansko vprašanje Maše Kociper iz SAB. Možnosti za dodatne vključitve bodo po besedah ministrice usklajene z vsakim posameznim VDC posebej glede na izkazane potrebe čakajočih in glede na prostorske možnosti izvajalca.

VDC po pojasnilu ministrice izvajajo storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji kot obliko dnevnega varstva za osebe z motnjo v duševnem razvoju, prav tako pa tudi storitev institucionalnega varstva za osebe z motnjo v duševnem razvoju. Ministrstvo lahko vključevanje novih uporabnikov omejuje le pri vključevanju v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, saj je storitev v celoti financirana iz državnega proračuna in je za uporabnike brezplačna. Možnosti za širitve so zato vsako leto odvisne od razpoložljivih proračunskih sredstev.

Ministrstvo je v letih 2015 in 2016 omogočilo vključitev 327 novih uporabnikov v to storitev in v VDC zagotovilo tudi 100 dodatnih zaposlitev. V letih 2017 in 2018 zaradi pomanjkanja sredstev ni bilo širitev z izjemo nekaj dodatnih mest za osebe po pridobljeni možganski poškodbi.

Storitev institucionalnega varstva pa je plačljiva. Plača jo uporabnik oziroma jo v primeru nezadostnih sredstev zanj doplačajo zavezanci in občina. Ministrstvo ne omejuje obsega razpoložljivih mest za izvajanje te storitve. Za organiziranje in financiranje institucionalnega varstva morajo poskrbeti VDC, ministrstvo pa jih spodbuja, da sledijo potrebam v lokalnem okolju in temu ustrezno načrtujejo število mest.

Skladno z usmeritvami resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 in z evropskimi smernicami deinstitucionalizacije spodbujajo izvajalce k zagotavljanju namestitve v manjših bivalnih enotah v skupnosti, je še navedla ministrica v odgovoru na pisno poslansko vprašanje Kociprove. Ta je izpostavila, da so VDC kronično preobremenjeni. Vsako leto se po njenih besedah v neprijetnem položaju znajde veliko staršev otrok s posebnimi potrebami, ki bi se morali po koncu šolanja vključiti v VDC. Starši se morajo v skrajnih primerih odločati za drastične ukrepe, kot je denimo končanje delovnega razmerja, da lahko ostanejo doma in skrbijo za otroka, je opozorila.