c S
DUTB prodaja zemljišča ob terminalu v Sežani 29.04.2019 07:09 Ljubljana/Sežana, 28. aprila (STA) - DUTB je objavila zbiranje zavezujočih ponudb za paket 74 zazidljivih zemljišč skupne površine okoli 334.000 kvadratnih metrov pri terminalu v Sežani, informativna cena je okoli 8,3 milijona evrov brez davka. Večji del zemljišč je na območju, za katerega je občina sprejela lokacijski načrt za ureditev poslovne cone.

Zemljišča, ki niso komunalno opremljena, se prodajajo kot celota. Informativna cena je postavljena pri 8,27 milijona evrov brez DDV. Ponudniki morajo za resnost plačati 50.000 evrov varščine, Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) zavezujoče ponudbe pričakuje do 23. maja do 12. ure.

Kriterij izbire bo najvišja ponujena cena, si pa DUTB pridržuje pravico, da izvede dodatna pogajanja ali da posla ne sklene.

Na zemljiščih ima predkupno pravico Občina Sežana, ki pa je izjavila, da pravice ne bo uveljavljala. Kot so STA povedali v občini, bi lahko uveljavljanje predkupne pravice vplivalo na zmanjšanje zainteresiranih investitorjev za nakup zemljišč v lasti DUTB.

Večji del zemljišč, ki so naprodaj, je na območju, za katerega je bil pred dobrim desetletjem sprejet odlok o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Sežana JZ. Ta podrobneje ureja funkcije ureditvenega območja in urbanistično regulacijo (npr. javno dostopne površine, ulično omrežje, nivelete ulic, gradbene parcele, delitev in združevanje gradbenih parcel), ki omogoča različne variante izvedbe.

Kot so povedali v občini, lahko vlagatelji na podlagi določb lokacijskega načrta pred nakupom podrobneje preverjajo svoje investicijske namere.

Lokacijski načrt po pisanju časnika Primorske novice iz januarja letos predvideva proizvodne dejavnosti, v manjšem delu ob kamionski cesti pa storitvene, trgovske in gostinske dejavnosti.