c S
Naložbe CTN: Na Ptuju počrpali že večji del od desetih milijonov 29.04.2019 07:20 Ptuj, 28. aprila (STA) - Ptujska občina je iz naslova celostnih teritorialnih naložb (CTN) upravičena do dobrih desetih milijonov evrov. Nekaj več kot 7,8 milijona evrov bodo namenili za projekte urbanega razvoja, med temi je največji projekt prenova mestne tržnice. Doslej so že uresničili projekt spominskega parka, odobren je tudi denar za tržnico in kolesarske povezave.

Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki upravlja s sredstvi evropskih strukturnih skladov in kohezijskega sklada, je že maja lani ptujski občini potrdila podporo za projekt ureditve Spominskega parka Ptuj. Projekt je bil vreden 1,2 milijona evrov, Evropski sklad za regionalni razvoj pa je zanj prispeval dobrih 900.000 evrov.

Dela na starem ptujskem pokopališču so večinoma že zaključena. Na občini so sprva načrtovali fazno ureditev parka, zaključek katere bi bil vsako leto odvisen od proračunskih sredstev, ki bi bila na voljo, pa tudi od vsakoletnega spremljanja opuščanja grobov s strani svojcev.

Ker so se nato odločili izkoristiti možnosti sofinanciranja investicije z evropskim denarjem, so se morali projekta lotiti drugače in se prilagoditi trenutnemu stanju, ki ga je nadzirala strokovna komisija za izbor obeležij v spominskem parku. Dela je ves čas spremljala tudi civilna iniciativa.

Trenutno na Ptuju v okviru projektov CTN potekata še ureditev mestne tržnice in ureditev kolesarskih povezav v mestu. Prvi projekt je vreden skoraj 5,4 milijona evrov, drugi pa nekaj več kot 400.000 evrov. Evropska sredstva za projekta je država potrdila decembra lani, tako da bodo za tržnico prejeli 3,4 milijona, za kolesarske poti pa nekaj nad 200.000 evrov.

Prenova ptujske tržnice je eden od odmevnejših projektov prejšnjega župana Mirana Senčarja, ki je v mestu vzbudil številne pomisleke. Kljub protestom velikega dela meščanov so namreč čez noč podrli stara drevesa, nato pa se je zapletlo še pri izbiri izvajalca del. Prenova zdaj poteka, kdaj natančno naj bi bila končana, pa še ni povsem jasno.

V sklopu projekta kolesarskih poti načrtujejo vzpostavitev dobrih 2,5 kilometra povezav med parkiriščem na Zadružnem trgu in centrom Ptuja s stanovanjskim delom do bolnišnice ter vzpostavitev sistema za izposojo koles na trasi kolesarske povezave.

Sicer pa se zdaj na ptujski občini pripravljajo na drugo fazo mehanizma CTN, in sicer s projektom ureditve površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu.

Čeprav je prejšnja mestna oblast v prvi fazi prijavila tudi projekta ureditve Ulice heroja Lacka in Zelenikove ulice ter ureditve površin za pešce in kolesarje na Ciril-Metodovem drevoredu, jih zdaj v drugi fazi ne bodo znova predložili.

Ker bodo jeseni objavljeni še trije pozivi za prijave projektov, na Ptuju načrtujejo še prijavo projekta revitalizacije območja Stare steklarske, Vrazovega trga in Jadranske ulice, na področju trajnostne mobilnosti pa projekte ureditve površin za pešce in kolesarje na Rogozniški cesti, še enega odseka kolesarskih povezav, v sklopu katerega bi dodatno razširili sistem izposoje koles.

Urediti pa želijo tudi kolesarske povezave na Zagrebški cesti, s katero bi povezali obstoječo pot, ki se nadaljuje proti Turnišču, in regionalno kolesarsko povezavo od Ptuja preko Hajdine do Kidričevega in Majšperka.

V primeru uspešne realizacije vseh omenjenih projektov bodo na Ptuju počrpali vsa razpoložljiva sredstva iz mehanizma CTN. EU ta mehanizem namenja za uresničevanju ciljev trajnostnih urbanih strategij mestnih občin. Mestne občine v Sloveniji so iz CTN upravičene do skupaj 139 milijonov evrov sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, kohezijskega sklada in državnega proračuna.